Nízkoemisné systémy

Nízkoemisné a výborom na posudzovanie stavebných produktov v interiéroch preverené systémy pre spoločenské priestory

Nízkoemisné povrchové úpravy podláh podľa vašich požiadaviek

Podlaha by mala odolávať nielen stúpajúcej vlhkosti alebo vysokému zaťaženiu, ale mala by byť aj nezávadná pre vzduch v miestnosti. Pretože emisie prchavých organických zlúčenín (VOC) môžu zaťažovať vzduch v miestnosti, a tým aj zdravie ľudí. Ponúkame kompletný sortiment produktov s preverenými emisiami VOC, ktoré spĺňajú prísne kritériá výboru na posudzovanie stavebných produktov v interiéroch (AgBB). Celé zloženie povrchovej úpravy posudzujú nezávislé a akreditované skúšobné ústavy v skúšobných komorách a vykonávajú každoročné kontroly náhodne vybraných vzoriek.

Naše systémy vyhovujúce požiadavkám AgBB nie sú tvorené len povrchovými úpravami na báze vody. Všeobecné stavebné schválenie má aj mnoho polyuretánových povrchových úprav a povrchových úprav na báze epoxidovej živice. To zvyšuje flexibilitu už pri projektovaní, takže všetky požiadavky môžu byť zohľadnené a stavebník dostane systém, ktorý je pre neho najvhodnejší.

Trvalá udržateľnosť: jednoduchšia údržba, menšia spotreba materiálu, ako aj dlhá životnosť významne prispievajú k pozitívnej ekologickej bilancii priemyselnej podlahy. Vďaka týmto vlastnostiam majú podstatne menší vplyv na životné prostredie ako mnohé iné druhy podlahovín. Príslušné národné a medzinárodné certifikáty (napr. DGNB/LEED) poskytujú používateľom a investorom bezpečnosť pri projektovaní, čo sa týka trvalej udržateľnosti.

Dvojfarebný systém s decentným mramorovým vzorom s PUR liatou povrchovou úpravou. Premosťovanie trhlín, stabilita pri UV žiarení a flexibilita pre oblasti s náročnejším vizuálnym a individuálnym charakterom.

Epoxidová liata povrchová úprava s kovovým vzhľadom s veľmi dobrou stabilitou pri UV žiarení a matným polyuretánovým protišmykovým zapečatením pre stredne ťažké zaťaženie.

Nízkoemisné systémy

Našlo sa 10 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 1160

Transparentná penetračná živica a spojivo pre epoximaltu

Č. výrobku 6980

Pigmentovaná stierka

Č. výrobku 6800

Polyuretánová húževnatá stierka

Č. výrobku 6674

Dekoratívna stierka

Č. výrobku 1427

Transparentná penetračná živica, spojivo pre plastmalty v systémoch podliehajúcich schváleniu

Č. výrobku 6001

Pigmentovaná, mnohostranne použiteľná, vodou emulgovaná epoxidová živica

Č. výrobku 3633

Transparentný, hodvábno matný krycí lak

Č. výrobku 3682

Pigmentovaný hodvábno matný krycí lak

Č. výrobku 1224

Pigmentovaná predplnená penetrácia

Č. výrobku 3673

Dvojzložkový krycí lak na vodnej báze