©

Izolácia prierezu

Remmers ponúka maximálnu bezpečnosť aj pri extrémnom zaťažení tlakom

Zavedením novej triedy pôsobenia vody W4-E sú definované jasné podmienky aj pre produkty určené ná priečnu izoláciu vo vnútri stien v styku so zemou. Takto je napríklad požadované, aby zvolený druh izolácie bez poškodenia znášal vertikálne zaťaženie a aby vykazoval dostatočnú pevnosť v strihu voči horizontálnym zaťaženiam. Obe požiadavky je podľa normy DIN 18533 možné splniť pomocou minerálnych izolačných stierok preklenujúcich trhliny.

©

Kapilárna voda v stenách a pod stenami (W4-E)

Ako už od roku 2012 bolo ukotvené v Eurocode 6 (DIN EN 1996), materiály pre priečnu izoláciu musia byť teraz aj podľa normy DIN 18533 schopné bez poškodenia znášať ako vertikálne, tak aj horizontálne zaťaženia. Vďaka šmykovej pevnosti medzi základovými doskami a murivom, v tejto oblasti sa osvedčili minerálne izolačné stierky preklenujúce trhliny.

Aby boli nielen splnené požiadavky normy, ale aj zaručená vysoká bezpečnosť, spoločnosť Remmers v tomto prípade odporúča použiť produkt MB 2K. Hybridný produkt vykazuje nielen vynikajúcu priľnavosť na minerálne stavebné materiály, ale aj vďaka jedinečnej technológii plniva s gumovým granulátom je aj 3-násobne tlakovo stabilnejší, ako predpisuje norma.

Dokazujúca certifikácia:

  • všeobecné stavebné osvedčenie podľa PG MDS
  • Skúška deformácie pri 3-násobne vyššom zaťažení oproti norme (podľa DIN EN 15814)

Priečna izolácia na základových doskách

Ako už od roku 2012 bolo ukotvené v Eurocode 6 (DIN EN 1996), priečne izolácie musia byť teraz aj podľa normy DIN 18533 schopné bez poškodenia znášať ako vertikálne, tak aj horizontálne zaťaženia. Vďaka šmykovej pevnosti medzi základovými doskami a murivom, v tejto oblasti sa osvedčili minerálne izolačné stierky preklenujúce trhliny. Kombinácia špeciálneho základného náteru Kiesol MB a minerálneho izolačného produktu MB 2K spĺňa presne túto požiadavku a okrem toho ponúka optimálnu ochranu pred kapilárne stúpajúcou vlhkosťou.

1. Prípravné práce

Odstránenie súčastí znižujúcich priľnavosť pomocou oceľovej kefy alebo brúsky.

2. Základný náter

Rovnomerne naneste Kiesol MB. Silne savé podklady najprv navlhčite vodou.

3. Prvá vrstva izolácie

Prvú vrstvu izolácie MB 2K rovnomerne naneste na spôsob stierky. Izoláciu na vnútornej strane vyhotovte s presahom cca 50 mm.

4. Druhá vrstva izolácie

Keď prvá nanesená vrstva vyschne do takej miery, že nehrozí jej poškodenie, naneste druhú vrstvu izolácie MB 2K.

5. Vrstva muriva

Stenu vymurujte po dostatočnom vyschnutí izolačnej hmoty.

©

Bloková izolácia: špeciálne riešenie s optimálnou ochranou

Aby ste prijali včasné opatrenia proti navlhnutiu stavebných dielov počas stavebnej fázy, odporúčame kompletne zaizolovať prvú kamennú vrstvu pivničnej steny. Nato je MB 2K ten správny materiál. Pomocou MB 2K je možné vyhotoviť nielen priečnu izoláciu, ale aj vybudovať ochranu pred vlhkosťou zadnej steny v súlade s normou. Obťažujúce čakacie doby alebo komplikované striedanie nasledujúcich vrstiev tým viac nie sú potrebné a patria do minulosti.

1. Prípravné práce

Počas murovania kamenných otvorov uzavrite okraje murárskou maltou. Hrany muriva zrazte.

2. Základný náter

Rovnomerne naneste Kiesol MB. Silne savé podklady najprv dôkladne navlhčite vodou.

3. Prvá vrstva izolácie

MB 2K rovnomerne naneste na spôsob stierky. Prvú vrstvu kameňa celoplošne zaizolujte a izoláciu obojstranne natiahnite min. o 100 mm za základovú dosku.

4. Druhá vrstva izolácie

Keď prvá nanesená vrstva vyschne do takej miery, že nehrozí jej poškodenie (len u kamennej vrstvy), naneste druhú vrstvu izolácie MB 2K

5. Druhá vrstva muriva

Stenu vymurujte po dostatočnom vyschnutí izolácie.

©

Horizontálna izolácia pod murivo

Našlo sa 4 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 181001

Jednozložkový, spevňujúci mineralizačný koncentrát bez obsahu rozpúšťadiel

Č. výrobku 300801

Špeciálna penetrácia

Č. výrobku 301408

Hydroizolačná multifunkčná stierka Kombinuje vlastnosti flexibilných, trhlín prekrývajúcich, minerálnych stierok MDS a bitúmenovej hrubovrstvovej izolácie PMBC.

Č. výrobku 040525

Tuhá minerálna tesniaca stierka pre novostavby