Vaulted ceiling©

Vnútorná izolácia

Osvedčené systémy na úžitkové suterény a kvalitné obytné priestory

Ak voľne prístupná stena suterénu nie je poškodená z dôvodu stavieb nad ňou alebo susedných stavieb, dobrú alternatívu predstavuje dodatočná vnútorná izolácia. Pomocou produktových systémov, ktoré sú navzájom optimálne odladené, sa týmto spôsobom dá dokonca vytvoriť cenný obytný priestor.

Maximálna bezpečnosť pri kvalitnom využívaní

Na zabezpečenie kvality a trvácnosti je nevyhnutná starostlivá príprava podkladu. Podrobné rady ponúka v tomto smere technická dokumentácia WTA 4-6-12/D. Vďaka komplexnej súčinnosti jednotlivých komponentov systému, ako sú príprava a spevnenie podkladu, vnútorná izolácia, horizontálna izolačná zábrana a energeticky prispôsobené ochranné systémy, je zo starých pivničných priestorov možné vytvoriť kvalitné využiteľné obytné priestory.

1. Prípravné práce

Staré omietky a nátery odstráňte až do výšky 80 cm nad poškodenou oblasťou a poškodené škáry vyškrabte do hĺbky 2 cm.

2. Základný náter

Kiesol (v pomere 1 : 1 s vodou) rovnomerne naneste na pripravený podklad. Silne savé podklady najprv navlhčite vodou.

3. Adhézny mostík

V rámci reakčného času prostriedku Kiesol širokým štetcom naneste tmel WP Sulfatex s funkciou adhézneho mostíka.

4. Vyrovnanie

Všetky nerovnosti vyrovnajte pomocou tmelu WP DS Levell „za čerstva“.

5. Tesniaci žliabok

Do čerstvo nanesenej vrsty vytvorte zaoblené zakončenie izolácie pomocou vyrovnávacieho tmelu WP DS [basic]

©

6. Prvá vrstva izolácie

Prvú vrstvu izolácie WP Sulfatex naneste pomocou širokého štetca na vyrovnávaciu vrstvu.

7. Druhá vrstva izolácie

Ešte pred zashcnutím prvej vrstvy izolácie, naneste druhú vrstvu. V závislosti od očakávaného zaťaženia môže byť nutné aplikovať viacero vrstiev.

8. Striekaná omietka

Na čerstvú stierku WP Sulfatex celoplošne aplikujte pripravenú striekanú maltu.

9. Nanášanie sanačnej omietky

Po 24 hodinách naneste SP Top WD rapid.

10. Dokončenie sanačnej omietky

SP Top WD rapid po zatuhnutí prejdite hladidlom s hubkou a malým množstvom vody alebo voliteľne zafilcujte a upravte pomocou štukovej omietky SP Top Q2.

©

Pre suché a dobre izolované úžitkové suterénne priestory

Čas sú peniaze! Preto sa pri jednoducho využívaných suterénnych priestoroch oplatí staviť na rýchle riešenia. Riešenia, ktoré nie sú zamerané na maximálny (obytný) komfort, ale na efektívne časy realizácie. Izolačná omietka Remmers Sperrputz ponúka presne takéto riešenie. V úžitkových suterénnych priestoroch produkt môžete používať v kombinácii s kapilárne aktívnym tmelom iQ-Top SLS ako alternatíva ku klasickému systému Kiesol, ktorý tvorí stierka a účinná sanačná omietka.

Príklady použitia

  • systém len pre úžitkové priestory s normálnym zaťažením vlhkosťou, pretože absorpcia vlhkosti vďaka kapilárne aktívnemu tmelu môže bezpečne prebiehať len pri nízkych teplotách, resp. pri nízkom tlaku pary
  • skladové priestory, zásobovacie priestory, garáže, pivnice na bicykle

Vlastnosti

  • vláknom zosilnená vodonepriepustná omietka
  • preverená skúškam tlaku do 2,5 baru (to zodpovedá vodnému stĺpcu o výške 25m!)
  • značne zvýšená rýchlosť realizácie vďaka utesneniu a vyrovnaniu pomocou jedného produktu.

Výhody

  • špeciálny systém pre úžitkové suterénne priestory
  • efektívna realizácia vďaka malému počtu jednoduchých pracovných krokov
  • vyrovnanie a zaizolovanie len s jednou izolačnou omietkou.

1. Príprava podkladu

Staré omietky a nátery odstráňte až do výšky 80 cm nad zónou poškodenia a poškodené škáry vyškrabte do hĺbky 2 cm.

2. Základný náter

Rovnomerne naneste prostriedok Kiesol (v pomere 1 : 1 s vodou). Silne savé podklady najprv navlhčite vodou.

3. Adhézny mostík

V rámci reakčného času prostriedku Kiesol naneste širokým štetcom stierku WP Sulfatex s funkciou adhézneho mostíka.

4. Tesniaci žliabok

Do čerstvo nanesenej vrsty vytvorte zaoblené zakončenie izolácie pomocou vyrovnávacieho tmelu WP DS [basic]

5. Vyrovnanie

Všetky nerovnosti vyrovnajte pomocou tmelu WP Top [basic] „za čerstva“.

6. Izolačná vrstva

Vrstvu izolácie zo stierky WP Top [basic] natiahnite do zdrsnenej vyrovnávacej vrstvy v hrúbke cca 20 mm. Na lepšiu priľnavosť nasledujúceho tmelu zdrsnite dostatočne stuhnutý povrch.

7. Konečná úprava povrchu

Po 2 – 7 dňoch naneste iQ-Top SLS v hrúbke cca 5 mm.

©

Vnútorná hydroizolácia

Našlo sa 8 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 181001

Jednozložkový, spevňujúci mineralizačný koncentrát bez obsahu rozpúšťadiel

Č. výrobku 043025

Minerálna hydroizolačná stierka s vysokou odolnosťou voči síranom

Č. výrobku 042625

Tesniaca malta s vysokou odolnosťou proti síranom

Č. výrobku 101001

Rýchlotvrdnúca výplňová malta

Č. výrobku 067405

Dočasné zapuzdrenie stien soľou

Č. výrobku 040030

Omietkový nástrek podľa WTA

Č. výrobku 040120

Podkladová a porézna jadrová omietka, absorbujúca soli, so zníženou alkalitou podľa WTA

Č. výrobku 040220

Sanačná omietka pre vlhké a zasolené murivo podľa WTA