SL Floor 01/01-1

Systém farebnej liatej povrchovej úpravy pre stredne ťažké mechanické zaťaženie

SL Floor 01/01-1

Epoxidová liata povrchová úprava

Vlastnosti

 • vysoká odolnosť voči oderu
 • dobrá mechanická odolnosť
 • protišmykový povrch

Použitie

 • výrobné priestory
 • montážne priestory
 • skladové priestory

Osvedčenia o skúške*

 • Trieda protipožiarnej ochrany Bfl-s1
 • Protišmyková úprava R 9
 • Protišmyková úprava R 10
 • Certifikát pre styk s potravinami (Epoxy OS Color New)
 • Odolnosť voči chemikáliám - zoznam
 • Skúška pri pôsobení vlhkosti zo spodnej strany v systéme OS 8
 • Emisná skúška
 • Schválenie pre spoločenské priestory
*Podrobné údaje nájdete v aktuálnom platnom technickom liste/ systémovej skladbe, ako aj v príslušnom osvedčení o skúške. Osvedčenia o skúške platia len pre príslušný produkt, takže vyššie uvedený systém nemusí byť nevyhnutne súčasťou schválenia. Zmenou pečatiaceho prostriedku a vsypového materiálu je možné docieliť rôzne triedy R (odolnosť voči oderu).

SL Floor 01/01-1

Našlo sa 3 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 636103

Transparentná penetračná živica a spojivo pre epoximaltu

Č. výrobku 698111

Pigmentovaná stierka

Č. výrobku 674203

Minerálny posypový prostriedok