Škáry

Správna škára vo vzhľadovom murive

Podiel škáry tehlovej fasády môže dosiahnuť až 20 %. Tvar a farba škáry preto rozhodujúcim spôsobom určuje vzhľad. Škáry na stavbe majú okrem toho technickú funkciu. Ich fyzikálne, mechanické a predovšetkým vlhkostno-technické vlastnosti rozhodujúcim spôsobom spoluurčujú funkčnosť a trvácnosť tehlovej fasády. Bezchybná sieť škár je predpokladom pre fasádu odolnú voči prívalovému dažďu. Prenikajúca vlhkosť vedie k výraznejšiemu namáhaniu mrazom a ku zníženiu tepelnej ochrany. Obom sa však dá zabrániť. Škárovacie malty od spoločnosti Remmers zahŕňajú široké spektrum systémov spojív, zrnitosti a pevnosti, ako aj možnosti výberu farby a hydrofilného alebo hydrofóbneho nastavenia. Preto je možné kedykoľvek ich prispôsobiť individuálnym oblastiam použitia a požiadavkám.

Škáry

Našlo sa 2 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 103525

Vápennocementová škárovacia malta pre novostavby

Č. výrobku 102225

Trass-vápennocementová škárovacia malta