©

Systémy priemyselných podláh

Mechanická zaťažiteľnosť vďaka rýchlym a hospodárnym povrchovým úpravám

Priemyselné podlahy: podlahy s rozmanitým použitím

Systémy povrchových úprav nájdete vo všetkých veľkých priemyselných odvetviach. Preto už desaťročia spoločne s našimi skúsenými partnermi pomáhame napr. v automobilovom priemysle a strojárstve, ale aj v mnohých iných priemyselných odvetviach, v ktorých podlaha musí spĺňať to, čo sľubuje.

Rozhodujúcim faktorom úspechu je odolnosť priemyselnej podlahy. Premávka, nárazy, abrázia alebo bodové zaťažovanie predstavujú najčastejšie mechanické namáhania, ktorým je podlahovina vystavená. Preto sa systémy podláh musia vyberať a aplikovať na základe individuálnych zaťažení.

Chemické namáhanie naberá čoraz väčší význam ohľadne sprísňujúcich sa predpisov o ochrane pôdy a vody (nemecký zákon o vodohospodárstve WHG § 62/63). V priemysle sa používa množstvo chemikálií, ktoré predstavujú výraznú záťaž pre štruktúru podlahy. Od olejov, tukov, palív a rozpustných solí až po rôzne lúhy, silné leptavé kyseliny a agresívne čistiace prostriedky. Koncentrácia chemikálií v kombinácii s teplotnými podmienkami vytvárajú základ pre výber optimálnej priemyselnej podlahy.

Priemyselné podlahy

Našlo sa 10 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 636101

Transparentná penetračná živica a spojivo pre epoximaltu

Č. výrobku 636201

Rýchla penetrácia pre matne vlhké podklady

Č. výrobku 636403

Špeciálna penetrácia na problematické podklady

Č. výrobku 684110

Stierka s tvrdým plnivom

Č. výrobku 698102

Pigmentovaná stierka

Č. výrobku 680211

Polyuretánová húževnatá stierka

Č. výrobku 142711

Transparentná penetračná živica, spojivo pre plastmalty v systémoch podliehajúcich schváleniu

Č. výrobku 142511

Chemicky odolná, trhliny prekleňujúca stierka

Č. výrobku 122413

Pigmentovaná predplnená penetrácia

Č. výrobku 646184

Priemyselné podlahy High Performance

Ďalšie informácie o našich priemyselných podlahách nájdete v našej brožúre.