Industrial hall for car components©

Systémy priemyselných podláh

Mechanická zaťažiteľnosť vďaka rýchlym a hospodárnym povrchovým úpravám

Priemyselné podlahy: podlahy s rozmanitým použitím

Systémy povrchových úprav nájdete vo všetkých veľkých priemyselných odvetviach. Preto už desaťročia spoločne s našimi skúsenými partnermi pomáhame napr. v automobilovom priemysle a strojárstve, ale aj v mnohých iných priemyselných odvetviach, v ktorých podlaha musí spĺňať to, čo sľubuje.

Rozhodujúcim faktorom úspechu je odolnosť priemyselnej podlahy. Premávka, nárazy, abrázia alebo bodové zaťažovanie predstavujú najčastejšie mechanické namáhania, ktorým je podlahovina vystavená. Preto sa systémy podláh musia vyberať a aplikovať na základe individuálnych zaťažení.

Chemické namáhanie naberá čoraz väčší význam ohľadne sprísňujúcich sa predpisov o ochrane pôdy a vody (nemecký zákon o vodohospodárstve WHG § 62/63). V priemysle sa používa množstvo chemikálií, ktoré predstavujú výraznú záťaž pre štruktúru podlahy. Od olejov, tukov, palív a rozpustných solí až po rôzne lúhy, silné leptavé kyseliny a agresívne čistiace prostriedky. Koncentrácia chemikálií v kombinácii s teplotnými podmienkami vytvárajú základ pre výber optimálnej priemyselnej podlahy.

Liaty farebný stierkový systém s kontrastným vsypovým materiálom a ľahko štruktúrovaným povrchom pre stredne ťažké mechanické zaťaženie.

Pružný a farebný liaty systém povrchovej úpravy s premostením trhlín pre ťažké mechanické zaťaženie. Voliteľne s matným hladkým alebo protišmykovým povrchom.

Epoxidová ručne hladená stierka pieskovej farby s ľahko štruktúrovaným povrchom pre ťažké mechanické zaťaženie.

Priemyselné podlahy

Našlo sa 17 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 636103

Transparentná penetračná živica a spojivo pre epoximaltu

Č. výrobku 093611

Rýchla penetrácia pre matne vlhké podklady

Č. výrobku 091611

Špeciálna penetrácia na problematické podklady

Č. výrobku 698111

Pigmentovaná stierka

Č. výrobku 680211

Polyuretánová húževnatá stierka

Č. výrobku 142711

Transparentná penetračná živica, spojivo pre epoximaltu v systémoch s externou certifikáciou

Č. výrobku 142511

Chemicky odolná, trhliny prekleňujúca stierka

Č. výrobku 122431

Pigmentovaná predplnená penetrácia

Č. výrobku 618611

Pigmentovaný krycí náter alebo vrchný pečatiaci náter

Č. výrobku 440525

Ohňom sušený kremičitý piesok

Č. výrobku 674203

Minerálny posypový prostriedok

Č. výrobku 627825

Prísada do plastmalty

Priemyselné podlahy High Performance

Ďalšie informácie o našich priemyselných podlahách nájdete v našej brožúre.