©

Omietky podľa historického príkladu

Získanie cennej stavebnej substancie

Používanie tradičných materiálov a techník spracovania je jednou zo základných premís pri reštaurovaní stavieb podliehajúcich pamiatkovej ochrane. Pokiaľ sa neočakávajú žiadne nadmerné vplyvy solí a vlhkosti, prednostným cieľom reštaurovania je použitie tradičných materiálov až po napodobnenie historických receptúr špecifických pre daný objekt.

So systémom Remmers Historic-Mörtel je možné spätne získať staré zloženia mált. To platí takmer pre všetky druhy historických receptúr. Od vápencovej malty hasenej zasucha cez maltu z románskeho cementu, klasicistické kamenné omietky až po betón z tehlovej drviny z polovice 20. storočia. Recepty zostavujeme na základe analýz individuálne vykonaných pre každý prípad a našich bohatých skúseností zo 60 rokov aktívneho angažovania sa v oblasti ochrany pamiatok. Takto dávame svoje vedomosti k dispozícii všetkým, ktorí chcú niečo spraviť proti strate historických textúr a receptúr omietok a s tým súvisiacej strate historických mált.

Omietky podľa historického vzoru

Našlo sa 1 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 057420

Ošetrenie prípravkom prispôsobeným špecifickým vlastnostiam objektu