Systém vápenných farieb

Opätovné objavenie tradície na báze dispergovaného bieleho vápenného hydrátu

V odbore Reštaurátorstvo a konzervátorstvo umeleckých a kultúrnych hodnôt na odbornej vysokej škole v nemeckom Kolíne bola koncom 90. rokov vyvinutá nová technika úpravy vápna. Pomocou dispergovania sa spájajú známe a osvedčené vlastnosti vápna ako spojiva s možnosťami dnešnej techniky, aby sa vylúčili klasické nevýhody.

Vďaka úspešnej symbióze osvedčenej tradície a moderných poznatkov predstavuje systém vápenných farieb Remmers Historic Kalk-Farbsystem vynikajúcu možnosť, ako nechať historickú stavbu zažiariť v pôvodnom lesku.

Výhody systému vápenných farieb Historic Kalk-Farbsystem

  • zrýchlená karbonizácia (vytvrdnutie),
  • zvýšená kapacita spojiva pre pigmenty,
  • zvýšená priľnavosť k podkladu,
  • odolnosť voči rozmazaniu,
  • zvýšená odolnosť voči poveternostným vplyvom.

Systém pozostáva z jednotlivých komponentov

  • vápenná farba,
  • vápenný kal,
  • vápenný tmel,
  • vápenný tmel – jemný.