Fasády z prírodného kameňa

Od historickej stavby po rodinný dom

Na rozdiel od tehly alebo moderných stavebných materiálov sa pri prírodnom kameni veľmi výrazne neodlišuje len tvar, farba a kvalita povrchu kameňov, ale aj ich fyzikálne a chemické vlastnosti. Zachovanie originálneho materiálu a zosúladenie nových používaných opravných materiálov je preto mimoriadne dôležité na dlhodobé zachovanie substancie. Spevňovače kameňa od spoločnosti Remmers sa používajú na celom svete na zabezpečenie historicky cenných kultúrnych hodnôt.

Existuje niečo krajšie ako starý „múr“ z vápenca alebo pieskovca? Domy sa dnes nestavajú z prírodných kameňov, pretože by boli drahšie ako „normálne“ stavby. Preto je dôležité, aby sa existujúce stavby z prírodného kameňa udržali v mimoriadne dobrom stave.

Stredobodom pozornosti sú pritom okrem objektov ako napr. Kolínsky dóm, ktorý sa stal celoživotným dielom armád reštaurátorov a kamenárov, predovšetkým aj staré svetské mestské stavby so svojimi rímsami a okennými osteniami z prírodného kameňa. Na rozdiel od tehly alebo moderných stavebných materiálov sa pri prírodnom kameni veľmi výrazne neodlišuje len tvar, farba a kvalita povrchu kameňov, ale aj ich fyzikálne a chemické vlastnosti. „Presný“ pohľad je tu nevyhnutný. Pretože osobitne pri prírodnom kameni je zachovanie originálneho materiálu a zosúladenie nových používaných opravných materiálov mimoriadne dôležité na dlhodobé zachovanie substancie.

©

Pracovné kroky

1 Otužovanie muriva

Na zvýšenie stability, príp. nosnosti dutého a voľného muriva sa dutiny injektujú prostriedkom BSP 3/6 alebo BSP Historic pod nízkym tlakom (podľa vestníka WTA 4-3-98-D).

2 Čistenie a odsoľovanie

Čistenie nie je iba naoko. Kôra nečistôt zachytáva vlhkosť a škodlivé látky a zabraňuje vysušeniu podkladu. Soli sa pod povrchom odstraňujú pomocou odsoľovacích kompresných hmôt Remmers Entsalzungskompresse. Kompresná hmota sa nanesie na omietku a po cca 3 týždňoch sa opäť odstráni spolu so soľami, ktoré sa do nej presunuli.

3 Odstránenie škárovacej malty

Takmer každá rekonštrukcia fasády s kamenným vzhľadom súvisí s obnovením zväčša poškodeného škárovania. Škáry sa spravidla musia odstrániť do hĺbky 2 cm, príp. dvojnásobku šírky škáry.

4 Redukcia napúčania

Pre rad prírodných kameňov je vplyvom napúčajúcich sa ílových minerálov (zemitá vôňa pri navlhčení kameňa) spôsobené „vlhkostné napúčanie a vysychanie“ veľmi podstatnou príčinou poškodenia. Ošetrením momentálne jedinečným prostriedkom proti napúčaniu Remmers Antihygro sa dá redukovať napúčavosť a rýchlosť napúčania.

5 Spevnenie

Cieľom spevnenia je obnovenie pôvodného profilu pevnosti cieleným prísunom spojiva. Na túto úlohu je k dispozícii veľké množstvo spevňovačov kameňa na báze kyseliny kremičitej (KSE).

6 Dopĺňanie kameňa a škárovanie

Poškodené kamene sa nahradia alebo doplnia pomocou RM pro. Nové škárovanie sa vykonáva škárovacou maltou s prispôsobeným spojivom, kamennou drvinou a farbou.

7 Hydrofobizácia a ochrana pred graffiti

Na preventívnu dlhodobú ochranu pred rastom machu, húb a rias sa pred hydrofobizáciou môže naniesť impregnácia BFA ako kvapalná ochrana proti zozelenaniu. Hydrofobizácia je vždy záverečným aplikačným krokom. Semipermanentná ochrana pred graffiti Remmers uľahčuje odstraňovanie graffiti.

8 Lazúra alebo plniaca lazúra

Niektoré prírodné kamene sa na základe svojej štruktúry nedajú impregnovať hydrofobizujúco. Napriek tomu sa dá prípadne potrebné odpudzovanie vody dosiahnuť iba prostredníctvom „povrchového systému“. Lazúry Color LA Historic a Color LA Fill boli vyvinuté špeciálne pre túto oblasť použitia.

Vrstva nečistôt je z dôvodu veľkého vnútorného povrchu vynikajúcim absorbentom vlhkosti a škodlivín vo forme plynov a čiastočiek. Tie väčšinou reagujú na spodnej strane kôry a urýchľujú zničenie.

Odsoľovanie prírodného kameňa a iných minerálnych stavebných materiálov kompresnou metódou je uznávaný a na mnohých významných stavbách osvedčený spôsob na značné zníženie škodlivých solí na stavbe.

Murovanie má svoje tradície. V dávnejších časoch sa murivo vyrábalo podľa remeselných pravidiel; formát kameňa a hrúbka steny sa určovali podľa odhadovaného namáhania. V súčasnosti majú veľký význam pre zabezpečenie a prestavbu starých stavebných objektov poznatky o nosnosti.

Mnohé prírodné kamene obsahujú vzdúvajúce sa ílové minerály. Väčšinou ide o vrstevnaté silikáty, ktorých zloženie sa podobá na knihu. Už pri malom výskyte vlhkosti sú na základe elektrochemického pôsobenia medzi jednotlivými vrstvami schopné uskladniť a odovzdávať vodu.

Zvetrávanie minerálneho stavebného materiálu ide vždy ruka v ruke s oslabením štruktúry. Ústrednou úlohou spevňovacieho opatrenia je cielené vyplnenie pórovitého priestoru, ktorý vznikol zvetrávaním.

Systém reštauračných mált od spoločnosti Remmers bol vyvinutý špeciálne na dopĺňanie minerálnych stavebných materiálov, resp. na ich náhradu.

Škáry plnia na stavbe rôzne funkcie, a preto musia mať primerane rozdielne vlastnosti v závislosti od daných požiadaviek.

Na preventívnu dlhodobú ochranu pred rastom machu, húb a rias sa pred hydrofobizáciou alebo náterom môže naniesť kvapalná ochrana proti zozelenaniu. Tá v podklade vytvorí zásobu účinných látok, ktoré budú pôsobiť iba vtedy, keď skutočne dôjde k napadnutiu.

Prostriedok Remmers Graffiti-Schutz patrí do triedy semipermanentných systémov na ochranu pred graffiti. Graffiti a farebné čarbanice je možné z ošetreného podkladu odstrániť jednoducho pomocou horúcovodného vysokotlakového čističa.

Reverzibilná alternatíva k štrukturálnemu odpudzovaniu vody hydrofobizujúcimi impregnáciami je farebný systém na báze silikónovej živice, ktorý sa dá použiť ako krycí alebo lazúrovací prostriedok.

Fasády z prírodného kameňa

Našlo sa 2 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 647105

Lazúrovacia, plniaca, " pravá" silikónová farba

Č. výrobku 647605

Lazúrovací "pravý" silikónový náter