Drevokazný hmyz

Včasná sanácia vďaka palete produktov od spoločnosti Remmers

Drevo obľubuje aj hmyz. Keď sa naň usadí hmyz a začne ho hrýzť, môže to mať zhubné následky. Škodcovia v dreve môžu destabilizovať celú budovu. Čím skôr rozoznáte napadnutie, tým lepšie. Ponúkame vám prehľad o najdôležitejších škodcoch dreva a ukážeme vám, ako pomocou produktovej palety Remmers môžete vykonať včasnú sanáciu.

 • Hrbánik Lyctus brunneus

  (Lyctus brunneus (Stephens))


  – dĺžka 2,5 až 8 mm,

  – červenohnedé sfarbenie,

  – obdĺžnikový krčný štít,

  – dlhé, štíhle krovky,

  – 2-článkové tykadlá,

  – vývojový cyklus: 1,5 – 4 roky.

 • Larva do 6 mm


  – dĺžka do 6 mm,

  – belavá,

  – ventrálne ohnutá,

  – pri zväčšení lupou s veľkým dýchacím otvorom v zadnej časti tela
  (rozdiel oproti larvám bežného červotoča).

 • Vzhľad napadnutých listnatých drevín


  – napádanie škrobovitých a na bielkoviny bohatých dovezených aj domácich listnatých drevín,

  – larvami vyžraté dutiny len v splintovom dreve, s okrúhlym prierezom,

  – zničenie až do formy prášku,

  – okrúhle diery po vyliahnutí s priemerom 1 – 2 mm,

  – jemná múčka (mastencovitá) bez zjavných čiastočiek exkrementov.

 • Fúzač krovový

  (Hylotrupes bajulus (L.)),


  – dĺžka 8 až 30 mm, samička väčšia,

  – čierne až hnedé sfarbenie,

  – krčný štít s chĺpkami s kvapkovitými lesklými mozoľmi,

  – krovky s 1 – 2 priečnymi väzmi pozostávajúcimi zo svetlých štetiniek,

  – vývojový cyklus: 3 – 6 (alebo viac) rokov.

 • Larva do 35 mm


  – dĺžka do 35 mm, slonovinovej farby,

  – málo štetinatá,

  – segmentované telo s výstupkami na plazenie,

  – tmavšia hlava s čiernymi hornými čeľusťami (mandibulami).

 • Vzhľad napadnutých ihličnatých drevín


  – napádanie ihličnatých drevín,

  – larvami vyžraté dutiny len v splintovom dreve, s oválnym prierezom,

  – oválne diery po vyliahnutí 3/4 x 5 – 10 mm v tenkom povrchu dreva,

  – jemne vyžratá múčka a valcovité čiastočky exkrementov.

 • Bežné červotoče

  (Anobium punctatum (DeGeer))


  – dĺžka 2,5 až 5 mm, samička väčšia,

  – sporá stavba tela,

  – tmavé až čiernohnedé sfarbenie,

  – krčný štít s výstupkom prekrýva hlavu,

  – krovky s bodkovanými pruhmi,

  – vývojový cyklus: 2 – 5 rokov.

 • Larva do 6 mm


  – do 6 mm,

  – belavá,

  – pandravovitá,

  – zahnutá,

  – jemne štetinatá.

 • Vzhľad napadnutých ihličnatých a listnatých drevín


  – napádanie ihličnatých a listnatých drevín,

  – najskôr vyžieranie splintového dreva, neskôr aj jadrového dreva,

  – nepravidelne prebiehajúce larvami vyžraté dutiny s okrúhlym prierezom,

  – okrúhle diery po vyliahnutí s priemerom približne 2 mm,

  – jemne vyžratá múčka a jednostranne špicaté čiastočky exkrementov,

  – náchylnosť na masové napádanie.

 • Červotoč kockovaný

  (Xestobium rufovillosum (DeGeer))


  – dĺžka 3 až 8 mm, samička väčšia,

  – sporá stavba tela,

  – hnedé telo (krčný štít, krovky) so žltkastými štetinovými rastrami,

  – krčný štít prilbovito prekrýva hlavu,

  – chrobáky v čase párenia vydávajú klopavý zvuk,

  – vývojový cyklus: 2 – 6 (– 13) rokov.

 • Larva do 10 mm


  – dĺžka do 10 mm,

  – belavá,

  – pandravovitá, zahnutá,

  – s jemnými štetinami a krátkymi hnedastými tŕňmi.

 • Vzhľad napadnutých listnatých drevín


  – napádanie listnatých drevín (obzvlášť dub),

  – najskôr vyžieranie splintového dreva, neskôr aj jadrového dreva,

  – zničenie v hubkovitej forme,

  – larvami vyžraté dutiny s okrúhlym prierezom,

  – okrúhle diery po vyliahnutí s priemerom 3 – 4 mm,

  – jemne vyžratá múčka a šošovkovité čiastočky exkrementov.

Opatrenia proti našim prirodzeným nepriateľom dreva

Zistenie rozsahu napadnutia
Ak zistíte živé, prebiehajúce napadnutie hmyzom, ktorý napáda suché drevo ako napríklad fúzač krovový (hylotrupes bajulus), červotoče (anobiidae) alebo hrbánik lyctus brunneus (lyctidae), musíte najprv zistiť rozsah napadnutia.
Preto sa na všetkých konštrukčných drevinách na prístupných hranách v oblasti splintového dreva musí primerane často kontrolovať intenzita a rozsah napadnutia. Kontrola sa vykonáva narezaním, naseknutím alebo navŕtaním. Na drevených materiáloch sa kontroluje len to, či sú viditeľné otvory na vyletúvanie. Existujúce obklady alebo palubovky sa poprípade musia odstrániť. V ťažko prístupných oblastiach, napríklad vo vybudovanom podkroví, sa prípadne musí otvoriť strecha. Nasekávanie by sa podľa možnosti malo vynechať pri konštrukčných dieloch s historickou hodnotou, aby sa zachovala estetika konštrukcie.

Otesávanie až na zdravý materiál
Všetko drevo určené na ošetrenie následne treba zbaviť kôry a lyka. Ďalej sa musia odstrániť spráchnivené časti konštrukcie až na hlbšie sa nachádzajúce vyžraté dutiny a otvorené dutiny sa musia vykefovať.

Kontrola statiky
Teraz sa musí preveriť zostatková nosnosť zostávajúceho prierezu. Ak konštrukcia už nezodpovedá statickým požiadavkám, musia sa vykonať opatrenia na zosilnenie s preventívne ochráneným drevom. V prípade potreby si na pomoc musíte privolať projektanta nosných konštrukcií.

Výber a použitie prostriedku na ochranu dreva
Takto odhalené povrchy dreva je možné ošetriť natieraním alebo striekaním/rozprašovaním. Požadované množstvo sa pritom nanáša minimálne dvakrát v prípade prostriedku Anti-Insekt na báze rozpúšťadla a trikrát v prípade prostriedku Adolit Holzwurmfrei na báze soli. Požadované nanášané množstvo likvidačného prostriedku je 300 – 350 ml/m2. Účinnosť likvidačných prostriedkov na ochranu dreva určujú používané účinné látky. Používajú sa prostriedky s rýchlym alebo pomalým účinkom. Pri prostriedkoch s pomalým účinkom sa nedá vylúčiť, že ešte aj po 5 rokoch sa môže vyskytovať živé napadnutie (obzvlášť pri napadnutí červotočmi).

Zvláštne situácie
Na konštrukčných dieloch s historickou hodnotou a v ťažko prístupných oblastiach, v ktorých nie je možné odstránenie spráchnivených častí, resp. ošetrenie ochranným prostriedkom zo všetkých strán, sa musí dodatočne vykonať napustenie cez navŕtaný otvor alebo nízkotlaková injektáž.
Tú je obzvlášť vhodné použiť pri prácach nad hlavou. Podrobnosti o tomto špeciálnom procese nájdete v technických listoch príslušných produktov.

©

Rýchly účinok

Anti-Insekt
Prostriedok na likvidáciu drevokazného hmyzu s rýchlym účinkom. Tieto prostriedky na ochranu dreva ako účinnú látku obsahujú pyretroidné insekticídy. Rýchlosť pôsobenia je približne 8 až 16 týždňov. Účinná látka pôsobí neustále vo všetkých vývojových štádiách hmyzu.

Škodca Fúzač krovový (hylotrupes bajulus) Hrbánik parketový (lyctus linearis) Červotoč pásikavý (anobium punctatum (DeGeer)) Červotoč kockovaný (Xestobium rufovillosum (DeGeer))
Účinnosť áno áno áno áno (BLT)
Doba trvania (v mesiacoch) 3 – 6 3 2 – 4 3 – 6
Preventívna ochrana áno áno áno áno

Pomalý účinok

Adolit Holzwurmfrei
Prostriedok ako účinné látky obsahuje anorganické zlúčeniny bóru (kyselina bórová, bórax). Pôsobia neustále vo všetkých vývojových štádiách hmyzu. Rýchlosť pôsobenia je veľmi pomalá v rozsahu 9 až 18 mesiacov. Bórové soli majú tak insekticídny, ako aj fungicídny účinok.

Škodca Fúzač krovový (hylotrupes bajulus) Hrbánik parketový (lyctus linearis) Červotoč pásikavý (anobium punctatum (DeGeer)) Červotoč kockovaný (Xestobium rufovillosum (DeGeer))
Účinnosť áno áno áno áno (BLT)
Doba trvania (v mesiacoch) 9 – 18 6 – 9 9 – 18 9 – 18
Preventívna ochrana áno áno áno áno