©

SR Floor QP Art 02-08

Rýchly, hospodárny a farebný systém povrchovej úpravy balkónov. Fixácia celovločkovej povrchovej úpravy a následná vrchná vrstva s priehľadným, odolným a protišmykovým pečatiacim produktom.

SR FLOOR QP ART 02-08

Celovločková povrchová úprava s protišmykovým zapečatením

Výhody systému

  • individuálne možnosti stvárnenia
  • povrch bezpečný pri chôdzi
  • zvýšená odolnosť
*Podrobné údaje nájdete v aktuálnom platnom technickom liste/ osvedčení o systémovej skladbe.