©

SR FLOOR QP 03/08-9

Systém sypanej podlahy so štruktúrovaným povrchom docielený sýtym vsypávaním bezprachového kremenného piesku a následným farebným zapečatením.

SR FLOOR QP 03/08-9

Sypaná podlaha s kremenným pieskom

Výhody systému

  • vysoká odolnosť voči oderu
  • overený povrch bezpečný pri chôdzi
  • veľmi dobrá mechanická odolnosť
  • odolnosť voči poveternostným vplyvom.
*Podrobné údaje nájdete v aktuálnom platnom technickom liste/ osvedčení o systémovej skladbe.