©

Impregnácia a dekoratívny systém povrchovej úpravy

Protipožiarna tlaková impregnácia

Tento systém na protipožiarnu ochranu od spoločnosti Remmers pozostáva z protipožiarnej impregnácie, na ktorú sa voliteľne môže aplikovať dekoratívna povrchová úprava. Jadro systému je protipožiarna soľ Adolit BSS1, ktorá v tlakovej impregnácii spôsobí, že drevo bude ťažko zápalné. V prípade požiaru sa uskutočňujú fyzikálne a chemické deje: voda sa odštiepi a uvoľní zo soli (chladiaci/hasiaci účinok). Okrem toho sa zabráni chemickým reakciám s kyslíkom. V štruktúre dreva sa prostredníctvom aktívneho núteného zuhoľnatenia uskutočňuje oddelenie dreva od plameňa/horúčavy.

Vďaka systémom s jednou nádobou Induline DW-618 (WF)/LW-718 (WF), ktoré sú perfektne vyladené na Adolit BSS1, je možné drevo následne chrániť dekoratívne krycími alebo lazúrovacími farebnými odtieňmi (napr. podľa RAL) bez to, aby sa zhoršila odolnosť voči zapáleniu. Oba systémy povrchových úprav vďaka menším nanášaným množstvám zachovávajú prirodzenú štruktúru dreva.

©

Podrobnosti o prínose pre zákazníka

  • (dekoratívna) protipožiarna ochrana dreva v oblasti, ktorá nie je priamo vystavená poveternostným vplyvom,
  • rôznorodé oblasti použitia na stavebné diely zo smreku,
  • trieda protipožiarnej ochrany B-s2, d0 podľa EN 13501-1,
  • kompletný systém so všeobecným stavebným schválením,
  • prirodzený, extrémne matný vzhľad,
  • možné krycie a lazúrové povrchy.

Impregnácia & dekoratívne náterové systémy

Našlo sa 2 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 266420

Krycí náterový systém na báze vody na drevo v interiéri a exteriéri. Reakcia na oheň podľa DIN EN 13501-1

Č. výrobku 266820

Lazúrovací náterový systém na báze vody, na drevo v interiéri a exteriéri. Reakcia na oheň podľa DIN EN 13501-1