©

Vonkajšia izolácia

Výkonná ochrana pred pôsobením vody zvonka

Rýchle a ľahké spracovanie, vysoká bezpečnosť pri krátkych čakacích dobách sú najdôležitejšími aspektmi, ktoré musí spĺňať moderný izolačný systém. Želaním mnohých spracovateľov je realizovať izolačné práce v jeden deň a už na druhý deň môcť pokračovať v prácach. Izolačné systémy Remmers presne spĺňajú tieto požiadavky.

©

Izolácia stavebných dielov v styku so zemou (W1-E/W2-E)

Vďaka novému zneniu normy sú MDS premosťujúce trhliny schválené na izoláciu na betónových podkladoch pri triede pôsobenia vody W1-E. Pre tento prípad aplikácie je možné MB 2K na základe všeobecného stavebného osvedčenia podľa PG MDS používať v súlade s normou.

Keďže MB 2K však spĺňa nielen požiadavky na MDS premosťujúce trhliny, ale preukázateľne má aj vlastnosti PMBC, dokáže pružná, polymérmi modifikovaná hrubá povrchová úprava pokryť aj oblasti použitia nad rámec normy. Pri špeciálnej dohode vzťahujúcej sa na konkrétny objekt je následne možné použiť materiál nezávisle od podkladu ako izoláciu v prípade triedy pôsobenia vody W1-E a W2-E.

Dôkaz:

  • všeobecné stavebné osvedčenie podľa PG MDS
  • Všeobecné stavebné osvedčenie podľa PG MDS
  • Spĺňa požiadavky pre PMBC (DIN EN 15814)

Vonkajšia izolácia v styku so zemou so systémovou zárukou Remmers

Rýchle a ľahké spracovanie, ako aj vysoká bezpečnosť pri krátkych čakacích dobách sú najdôležitejšími aspektmi, ktoré musí spĺňať moderný izolačný systém. Systém Remmers MB 2K spĺňa presne tieto požiadavky. V kombinácii so systémovou zárukou Remmers (RSG) ponúkame nielen najlepší možný systém produktov pre izoláciu stavieb, ktorá je v styku so zemou, ale aj dvojnásobnú bezpečnosť. Certifikované prevádzky RSG potrebujú na riadnu realizáciu v systéme RSG len zákonom predpísanú záruku 5 rokov (podmienky BGB), resp. 4 roky (podmienky VOB/B). Rozšírenie záručnej doby na celkovo 10 rokov preberá na 100 % spoločnosť Remmers. Veľká výhoda pre spracovateľskú odbornú prevádzku: 10-ročná systémová záruka má exkluzívny charakter pre stavebníka a ponúka tak rozhodujúcu konkurenčnú výhodu.

1. Prípravné práce

Zrazte hranu na výstupku základov. Odstráňte súčasti, ktoré znižujú priľnavosť.

2. Vyrovnanie

Nerovnosti a chybné miesta > 5 mm ošetrite prostriedkom WP DS Levell. Silne savé podklady predbežne zvlhčite vodou.

3. Základný náter

Rovnomerne naneste prostriedok Kiesol (v pomere 1 : 1 s vodou). Silne savé podklady predbežne zvlhčite vodou. Vyškárujte vyrovnané oblasti.

4. Ochrana proti zabiehajúcej vlhkosti

Ochranu proti zabiehajúcej vlhkosti WP DS [basic] rovnomerne naneste širokým štetcom.

©

5. Tesniaci žliabok

Do čerstvej ochrany proti zabiehajúcej vlhkosti zaveďte tesniaci žliabok z WP DS Levell a vyprofilujte s rádiusom 50 mm lopatkou na tesniaci žliabok.

6. Základný náter

Rovnomerne naneste prostriedok Kiesol (v pomere 1 : 1 s vodou). Silne savé podklady predbežne zvlhčite vodou. Vyškárujte vyrovnané oblasti.

7. Škrabaný tmel

Naneste škrabaný tmel s MB 2K.

8. Prvá vrstva izolácie

Naneste prvú vrstvu izolácie MB 2K.

9. Druhá vrstva izolácie

Druhú vrstvu izolácie MB 2K naneste, keď sa tým už nepoškodí prvá nanesená vrstva.

10. Tepelná izolácia

Po dostatočnom schnutí celoplošne prilepte tepelnú izoláciu s MB 2K alebo 2K Remmers PMBC.

11. DS Protect

Montáž DS Protect vo výške povrchu terénu.

Hospodárne riešenie pre betónové pivnice

MB 2K sa obzvlášť vyznačuje svojou multifunkčnosťou. ale je jedinečná aj vďaka hospodárnosti systému. Za to je okrem rýchleho a od poveternostných vplyvov nezávislého preschnutia materiálu a s tým spojenými krátkymi stavebnými časmi zodpovedná predovšetkým pomerne nízka materiálová náročnosť. Takto aj na izoláciu stavebných dielov, ktoré sú v styku so zemou a na ktoré pôsobí voda pod tlakom, postačuje len suchá vrstva s hrúbkou 3 mm bez textilnej vložky. V porovnaní s bežnými systémami, ktoré si vyžadujú hrúbku vrstvy 4 mm, sa šetrí materiál a dodatočný pracovný krok vkladania textilnej vložky. Obzvlášť účinná je aplikácia MB 2K striekaním. Pomocou stavebnej techniky zodpovedajúcej danému stavenisku je spracovanie striekaním hospodárnou alternatívou ručného nanášania už od plochy veľkosti cca 40 až 50 m².

1. Prípravné práce

Zrazte hranu na výstupku základov. Odstráňte súčasti, ktoré znižujú priľnavosť.

2. Vyrovnanie

Nerovnosti a chybné miesta > 5 mm ošetrite prostriedkom WP DS Levell. Silne savé podklady predbežne zvlhčite vodou.

3. Základný náter

Rovnomerne naneste Kiesol MB. Silne savé podklady predbežne zvlhčite vodou. Vyrovnané
oblasti vyškárujte.

4. Škrabaný tmel

Naneste škrabaný tmel MB 2K.

©

5. Zabudovanie škárovacej pásky

V oblasti kútov naneste MB 2K a „za čerstva“ vložte škárovaciu pásku VF.

6. Prvá vrstva izolácie

Rovnomerne naneste prvú vrstvu izolácie MB 2K.

7. Druhá vrstva izolácie

Druhú vrstvu izolácie MB 2K naneste, keď sa tým už nepoškodí prvá nanesená vrstva.

8. Tepelná izolácia

Po dostatočnom schnutí celoplošne prilepte tepelnú izoláciu s MB 2K alebo 2K Remmers PMBC.

9. DS Protect

Montáž DS Protect vo výške povrchu terénu.

Kvalitná izolácia pivníc pomocou PMBC

Od zavedenia novej normy pre izolácie v júli 2017 sa plastom modifikované bitúmenové povrchové úpravy (PMBC) ako napr. Remmers PBD 1K/2K môžu používať aj ako izolácia voči vode pôsobiacej tlakom zvonka (W2.1-E). Doteraz to bolo prípustné len mimo normy a len s príslušnou špeciálnou dohodou. Produktové požiadavky pre PMBC sa naproti tomu nezmenili a naďalej sú definované európskou harmonizovanou materiálovou normou DIN EN 15814. Produkty, ktoré sa používajú v oblasti prechodov na vodonepriepustné betónové diely, si okrem európskych požiadaviek (označenie CE) vyžadujú „všeobecné stavebné osvedčenie prechodov na vodonepriepustné betónové konštrukcie“ podľa PG-ÜBB. Spracovanie PMBC sa spravidla uskutočňuje tmelením. Alternatívne sa materiál môže aplikovať aj strojovou technikou kompatibilnou so systémom. Nezávisle od procesu nanášania musíte dbať na to, aby hrúbky suchej vrstvy zodpovedali predpisom aktuálnej normy pre izolácie.

1. Prípravné práce

Zrazte hranu na výstupku základov. Odstráňte súčasti, ktoré znižujú priľnavosť.

2. Vyrovnanie

Nerovnosti a chybné miesta > 5 mm ošetrite prostriedkom WP DS Levell. Silne savé podklady predbežne zvlhčite vodou.

3. Základný náter

Rovnomerne naneste prostriedok Kiesol (v pomere 1 : 1 s vodou). Silne savé podklady predbežne zvlhčite vodou. Vyškárujte vyrovnané oblasti.

4. Ochrana proti zabiehajúcej vlhkosti

Ochranu proti zabiehajúcej vlhkosti WP DS [basic] rovnomerne naneste širokým štetcom.

©

5. Tesniaci žliabok

Do čerstvej ochrany proti zabiehajúcej vlhkosti zaveďte tesniaci žliabok z WP DS Levell a vyprofilujte s rádiusom 50 mm lopatkou na tesniaci žliabok.

6. Základný náter

Rovnomerne naneste prostriedok Kiesol (v pomere 1 : 1 s vodou). Silne savé podklady predbežne zvlhčite vodou. Vyškárujte vyrovnané oblasti.

7. Škrabaný tmel

Naneste škrabaný tmel PBD 2K.

8. Prvá vrstva izolácie

Rovnomerne naneste prvú vrstvu izolácie PBD 2K.

9. Druhá vrstva izolácie

Druhú vrstvu izolácie PBD 2K naneste, keď sa tým už nepoškodí
prvá nanesená vrstva.

10. Tepelná izolácia

Po dostatočnom schnutí celoplošne prilepte tepelnú izoláciu s PBD 2K.

11. DS Protect

Montáž DS Protect vo výške povrchu terénu.

Vonkajšia izolácia

Našlo sa 14 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 181001

Jednozložkový, spevňujúci mineralizačný koncentrát bez obsahu rozpúšťadiel

Č. výrobku 300801

Špeciálna penetrácia

Č. výrobku 301408

Hydroizolačná multifunkčná stierka Kombinuje vlastnosti flexibilných, trhlín prekrývajúcich, minerálnych stierok MDS a bitúmenovej hrubovrstvovej izolácie PMBC.

Č. výrobku 507101

Vysokokvalitná, prémiová tesniaca páska na báze kaučuku NBR potiahnutá rúnom

Č. výrobku 500301

Samolepiaca butylová tesniaca páska potiahnutá rúnom

Č. výrobku 082301

Vysoko odolný trojvrstvový ochranný pás so separačnou funkciou

Č. výrobku 040525

Tuhá minerálna tesniaca stierka pre novostavby

Č. výrobku 042625

Tesniaca malta s vysokou odolnosťou proti síranom

Č. výrobku 042325

Rýchlo tuhnúca hydroizolačná stierka

Č. výrobku 294025

Dvojzložková multifunkčná hydroizolácia budov na báze obnoviteľných surovín

Č. výrobku 081501

Trojvrstvový ochranný systém vyrobený z recyklovaného PET

Č. výrobku 081601

Držiak pre DS Protect [basic] a DS Protect AL