©

Roštová podlaha

Vysokoodolná, 3-zložková matná pečatiaca vrstva proti agresívnemu účinku kyselín

Vlastnosti

  • extrémne odolná voči kyselinám z krmív, čistiacich prísad alebo dezinfekčných prostriedkov
  • odolná voči alkalickým prostriedkom, palivám a rozpúšťadlám
  • mimoriadne oderuvzdorná

Použitie

  • roštové podlahy
  • kŕmne stoly
  • podlahové plochy v maštaliach

Osvedčenia o skúške*

  • Odolnosť voči chemikáliám - zoznam
  • Fyziologická nezávadnosť
  • Skúšky protišmykových vlastností
*Podrobné údaje nájdete v aktuálnom platnom technickom liste/ systémovej skladbe, ako aj v príslušnom osvedčení o skúške. Osvedčenia o skúške platia len pre príslušný produkt, takže vyššie uvedený systém nemusí byť nevyhnutne súčasťou schválenia.