Redukcia napúčania

Zbrzdenie zvetrávania vďaka jedinečným prostriedkom proti napúčaniu

Mnohé prírodné kamene obsahujú napúčajúce ílové minerály. Väčšinou ide o vrstevnaté silikáty, ktorých zloženie sa podobá na knihu. Už pri malom výskyte vlhkosti sú na základe elektrochemického magnetického účinku“ medzi „stranami knihy“, teda medzi jednotlivými vrstvami schopné uskladniť a odovzdávať vodu.

Pri tomto procese sa balíky vrstiev roztláčajú ako harmonika, resp. pri odovzdaní vlhkosti sa opäť stiahnu dokopy. Vznikajú tak ničivé napätia v štruktúre kameňa. Pri tomto škodlivom procese hovoríme o hygrickom napúčaní a zmršťovaní. Princíp pôsobenia prostriedku proti napúčaniu Antihygro spočíva vo „vypnutí“ ílovitých minerálov. Kladne nabité ióny kovov zodpovedné za „magnetický účinok“ sa v medzivrstvách pri ošetrení prostriedkom Antihygro „zablokujú“. Výsledkom je značná redukcia hygrického napúčania, pričom všetky ostatné parametre zostanú nezmenené.

Vďaka vodoodpudivému dodatočnému ošetreniu impregnačnými prostriedkami alebo lazúrami na báze silikónovej živice od spoločnosti Remmers sa účinnosť ešte znásobí. Príjem kvapalnej vody sa vďaka tomuto vodoodpudivému vystrojeniu podkladu zníži až o 95 %. Tým pádom táto voda už nie je viac k dispozícii ako spúšťač hygrického napúčania.

Zníženie napúčavania

Našlo sa 1 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 061605

Ochranný prostriedok na báze vody na prírodné horniny s ílovým tmelom, ktorý znižuje vlhké napúčanie