Obetná omietka

Odvlhčenie a odsoľovanie v prospech stavebnej substancie

Ak sa vyskytuje extrémne vysoký obsah solí, na jeho zníženie v blízkosti povrchu odporúčame prácu s obetnými omietkami nazývanými aj kompresné omietky ako alternatívu k trvalým jedno- alebo dvojvrstvovým systémom omietok na sanáciu.

Podľa druhu a množstva solí má takáto omietka dlhoročnú životnosť. Obetné omietky sú skutočné odvlhčovacie omietky, difúzne otvorené a kapilárne aktívne.

©

S objemom pórov viac ako 60 % disponuje kompresná omietka Remmers Kompressenputz značne vyšším objemom ako omietky na akumuláciu solí vo všeobecnosti. Na rozdiel od sanačnej omietky sa tu v prospech odvlhčovania a odsoľovania vynechá vodoodpudivé nastavenie. Kompresná omietka má vďaka tomu dostatok miesta na akumuláciu solí, resp. na prenos vlhkosti. Takto sa moment „obetovania“ môže čo najviac oddialiť. Kompresná omietka Remmers Kompressenputz je vhodná aj na opravu nástenných malieb poškodených vlhkosťou a soľami.

Obetované omietky

Našlo sa 1 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 107716

Odsoľovacia omietka / obetovaná omietka podľa WTA