• VM Fill

  Č. výrobku 051725

  VM Fill

  Univerzálna lepiaca a výstužná malta

  Odtieň: starobiela (altweiß) | 0517
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v tlaku ( 28 d) > 5 N/mm²
  Veľkosť zrna ≤ 0,5 mm
  Kapilárna absorpcia vody w = < 0,2 kg/(m²h0,5)
  Hrúbka vrstvy Jednovrstvová 2 - 4 mm
  Dvojvrstvová do max. 6 mm
  Sypná hmotnosť Cca 1,5 kg/dm³
  Zámesová voda 5,8-6,0 l/25 kg
  Difúzia vodných pár sd = 0,5 m (2 mm Schichtdicke)

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Lepiaca a výstužná malta
  • Oprava popraskaných omietok a tepelne izolačných fasád
  • Omietka na podmurovky

  Vlastnosti

  • Odpudzuje vodu
  • Paropriepustný
  • Dobrá priľnavosť
  • Odolný proti vode, poveternostným vplyvom a mrazu
  • Vhodný pre strojové spracovanie
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Podklad predvlhčiť do matne vlhka.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Application by spraying
   • Kontaktná vrstva

    Výrobok naniesť vhodným náradím ako kontaktnú vrstvu.

     

    Armovacia vrstva

    Materiál natiahnuť zubovou stierkou v hrúbke 3 mm.

    V hornej tretine omietkovej vrstvy zapracujte armovaciu tkaninu, presah pásov tkaniny min. 10 cm.

     

    Povrchová úprava pomocou VM Fill

    Druhú vrstvu nanášať vždy metódou mokré do mokrého.

    Naťahujte do hladka vhodným náradím.

    Dokončenie je možné po zatuhnutí povrchu.

     

    Povrchová úprava pomocou VM Fill rapid

    Pomocou vhodného náradia/nástroja naneste výrobok na vytvrdnutú vrstvu.

    Naťahujte do hladka vhodným náradím.

    Dokončenie je možné po zatuhnutí povrchu.

     

    Lepenie tepelnoizolačných dosiek

    Lepenie tzv. "bodovou metódou".

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

    Vlasové trhliny a zmršťovacie trhliny nie sú vadou, pretože neovplyvňujú vlastnosti.

    V rohoch stavebných otvorov sa zabuduje dodatočné diagonálne armovanie.

    Prácu ńa súvislej ploche neprerušujte.

    Aby sa zabránilo viditeľným napojeniam pri viacerých poschodiach lešenia, nanášajte materiál vo všetkých poschodiach naraz.

    Pri strojovom spracovaní kontaktujte Remmers Technické poradenstvo.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Application by spraying
   • Miešacie zariadenie, zubové hladidlo, murárska lyžica, hladidlo, špachtľa

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • 1.2 kg / mm thick layer / m²
   • Cca 1,2 kg/m²/mm hrúbky vrstvy

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Nepracujte na podkladoch ktoré sú zozadu nasiaknuté.

    Farebný odtieň dosiahnutý po vyschnutí a vytvrdnutí je závislý na podmienkach okolia a metóde spracovania. Preto začerstva uhladená plocha vyzerá svetlejšia, než hrubá alebo neskôr uhladená plocha. Rôzne zrnitosti rovnakého materiálu môžu viesť k odchýlke v odtieni. Podklady, ktoré sú zvlhčované zozadu, môžu viesť k zmene farebného odtieňa.

    Na súvislých plochách používajte iba materiál rovnakej výrobnej šarže.

    Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!

    Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.