• PUR CL-240 Colour Varnish

  Č. výrobku 199801

  PUR CL-240-Colorlack

  Nehorľavý, svetlostály dvojzložkový farebný lak s vysokou krycou schopnosťou

  Stupeň lesku
  Odtieň:
  špeciálne odtiene cenová skupina III | 1998
  Odtieň: špeciálne odtiene cenová skupina III | 1998
  Vyberte farbu

  Informácie o výrobku

  Spojivo Akrylát
  Hustota (20 °C) Cca 1,21 g/cm³
  Zápach Typický

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors
  • for furniture
  • For professional users only
  • Drevo a drevený materiál
  • Vysokohodnotný nábytok
  • Kuchynský & kúpeľňový nábytok
  • Interiérové vybavenie lodí
  • Obchody a veľtržné stavby
  • Lak na sklo (v kombinácii s PUR GLA-820)
  • Lakovanie kovov (v kombinácii s UMA-824)

  Vlastnosti

  • Solvent-based
  • Veľmi dobrá krycia schopnosť
  • Perfektná rozlievateľnosť
  • Spracovanie aj na zvislých plochách
  • Veľmi dobrá odolnosť proti chemikáliám
  • Odolný proti horúcej vode a vodným parám
  • Reakcia na oheň podľa DIN EN 13501-1: C-s1,d0 na vhodných podkladoch
  • Vhodné pre interiérové vybavenie lodí (IMO)
  • Svetlostály
  • Príjemný na dotyk
  • Bez aromátov
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Vlhkosť dreva: 8-12%

   • Prípravné práce

    Mastné a živicovité drevo/podlahy umyte prípravkom WV-891 alebo V-890. Pri práci v interiéri použite UN-894. Nechajte rozpúšťadlo dobre vyprchať.

    Drevo vybrúste brúsnym papierom zrnitosti P 100 - 180.

    Veľkoplošné materiály vybrúste brúsnym papierom zrnitosti P 180 - 320.

    Po aplikácii plniča vykonajte brúsenie so zrnitosťou P 240 - 320.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Materiál dôkladne premiešajte.

    Striekanie

    Nádobková pištoľ: tryska: 1,8 - 2,0 mm; tlak rozprašovaného vzduchu: 2 - 3 bar

    Striekanie Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

    Striekanie Airmix: tryska: 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 100 bar, tlak rozprašovaného vzduchu: 1,2 - 2 bar.

    Bezprostredne pred nanesením ďalšej vrstvy vykonajte medzibrúsenie (P240 - 320).

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 2 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

    Na dosiahnutie neobmedzenej odolnosti v prsteňovom test a na zvýšenie odolnosti voči chemikáliám odporúčame produkt prelakovať s vhodným, farebne stálym čírim lakom.

   • Schnutie

    Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

    Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Airless-, Airmix striekacie zariadenie, pištoľ s prietokovým pohárom

    Pracovné nástroje vyčistite pomocou riedidla WV-891-Waschverdünnung alebo V-890-Verdünnung.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 100 - 120 ml / m² per layer applied
   • 100 - 120 ml/m² na jednu vrstvu náteru

  • Všeobecné upozornenia
   • DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

    Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

    Aby si povrchy zachovali svoju hodnotu, odporúčame pravidelné čistenie a starostlivosť o povrchy pomocou bavlnenej handričky, ktorá nepúšťa vlákna. Používajte ošetrujúce prostriedky bez obsahu rozpúšťadiel a silikónov.

    V prípade certifikovaných produktov a certifikovaných povrchových úprav je potrebné dodržiavať príslušné certifikáty/testy a technické listy produktov.

    Pre aplikácie podľa smernice o lodnom vybavení platí maximálna mokrá aplikačná dávka 360 g/m²

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.