• UMA-824 Universal Metal Adhesion Additive

  Č. výrobku 324984

  UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv

  Aditívum na zlepšenie priľnavosti vybraných lakov na vybraných kovových povrchoch

  Varianta
  3249 | UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Vzhľad / Farebný odtieň Hnedastý, jemne zakalený
  Hustota (20 °C) Ca. 0,95 g/cm³

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors
  • For professional users only
  • Vhodný do rozpúšťadlových aj vodouriediteľných lakov
  • Vhodný na hliník, ušľachtilú oceľ, pozinkovanú oceľ a čiernu oceľ
  • Iné podklady je potrebné najprv pretestovať

  Vlastnosti

  • Výrazné zlepšenie priľnavosti rôznych lakov na vybraných kovových povrchoch
  • Spracovanie
   • Podmienky pri spracovaní

    Viac informácii nájdete v technickom liste príslušného laku.

   • Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    V prípade spracovania a použitia vodných lakov na hrdzavejúcej oceli môže dôjsť k vzniku hrdzavých miest.

    Podľa potrebný môžete aplikáciu po dostatočnom preschnutí a medzibrúsení prvej vrstvy zopakovať. V takom prípade už do laku aditívum na zlepšenie priľnavosti nepridávajte.

    Farebné laky môžu jemne zmeniť svoj farebný odtieň pridaním aditíva.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 6 months
   • Minimálna trvanlivosť neotvoreného originálneho balenia je 6 mesiacov. Skladujte v chlade, suchu a chráňte pred mrazom.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.