• PUR GLA-820-Glaslackadditiv

  Č. výrobku 194601

  PUR GLA-820-Glaslackadditiv

  Aditívum na zlepšenie priľnavosti PUR lakov na sklenené povrchy

  Odtieň: PUR GLA-820-Glaslackadditiv | 1946
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Vzhľad / Farebný odtieň Žltkastý - číry
  Hustota (20 °C) Cca 0,94 g/cm³

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors
  • For professional users only
  • Farebná úprava zadných sklenených stien
  • Nábytok a obchodné priestory
  • Je možné použiť s mnohými PUR lakmi Remmers

  Vlastnosti

  • Solvent-based
  • Výrazné zlepšenie priľnavosti laku na skle
  • Cenovo výhodná alternatíva aj pre malé série
  • Jednoduché spracovanie
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

  • Spracovanie
   • Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 6 months
   • V neotvorených originálnych baleniach skladujte v chlade, suchu a chráňte pred mrazom s minimálnou trvanlivosťou 6 mesiacov.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.