• PUR IF-235 Sealing Filler

  Č. výrobku 321805

  PUR IF-235-Isolierfüller

  Dvojzložkový izolačný plnič na krycie povrchy s vynikajúcou brúsiteľnosťou

  Odtieň: biely | 3218
  Odtieň: biely | 3218
  Vyberte farbu
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Spojivo Polyakrylátová živica
  Hustota (20 °C) Cca 1,3 g/cm³
  Zápach Typický pre tento druh

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors
  • for furniture
  • For professional users only
  • Na prípravu krycieho pigmentového lakovania
  • Masívne drevo a drevené materiály
  • Vysokohodnotný nábytok
  • Miestnosti so zvýšenou vlhkosťou (kuchyňa a kúpeľňa)

  Vlastnosti

  • Solvent-based
  • Spracovanie aj na zvislých plochách
  • Vysoká plnivosť a vysoká nestekavosť
  • Dobrá odolnosť proti zmene klimatických podmienok
  • Veľmi dobrý izolačný účinok (vlhkosť a extraktívne látky dreva)
  • Rýchle schnutie & dobrá brúsiteľnosť
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt a správne odborne pripravený.

    Vlhkosť dreva: 8-12%

    MDF dosky: objemová hmotnosť >= 700 kg/m3

    Použite vhodné triedy odolnosti lepidiel v závislosti od aplikácie (protipožiarna ochrana, ochrana proti vlhkosti).

   • Prípravné práce

    Mastné a živicové drevo/podklady umyte pomocou výrobku WV-891 alebo V-890.
    Na stavenisku v interiéri používajte UN-894. Rozpúšťadlo nechajte dobre vyprchať.

    Odstráňte smolníky.

    Veľkoplošné materiály vybrúste brúsnym papierom zrnitosti P 180 - 320.

    Drevo vybrúste brúsnym papierom zrnitosti P 100 - 180.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Materiál dôkladne premiešajte.

    Striekanie

    Nádobková pištoľ: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

    Airmix: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 80 - 100 bar, pomocný rozprašovací tlak: 1,2 - 2 bar.

    Airless striekanie: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

    Po preschnutí povrch prebrúste (P 240 - 320).

    V prípade potreby postup zopakujte.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 1.5 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

    Časový úsek, kedy je možné produkt prelakovať bez medzibrúsenia, sa orientuje podľa údaja "ďalej spracovateľný" (čas schnutia). Po prekročení tohto časového úseku je potrebné plochu bezprostredne pred ďalšími pracovnými krokmi prebrúsiť a zbaviť prachu.

    Pre balenie hotových lakovaných dielov použite priepustné materiály.

   • Schnutie

    Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

    Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

   • Riedenie

    V prípade potreby s V-890, V-897, V-893

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Airless-, Airmix striekacie zariadenie, pištoľ s prietokovým pohárom

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

    Pracovné nástroje vyčistite pomocou riedidla WV-891-Waschverdünnung alebo V-890-Verdünnung.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 120 ml - 150 ml / m² per layer applied
   • 120 - 150 ml/m² na jeden náter

  • Všeobecné upozornenia
   • V prípade certifikovaných produktov a certifikovaných povrchových úprav je potrebné dodržiavať príslušné certifikáty/testy a technické listy produktov.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.