• Clean FP

  Č. výrobku 066630

  Clean FP

  Čistiaca pasta na odstraňovanie mestských nečistôt

  Informácie o výrobku

  Výzor Žltkastý
  Hodnota pH (20 °C) Cca 5,0
  Viskozita Cca 1800 mPa∙s
  Nosný materiál Voda

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use outdoors
  • Minerálne podklady s vínimkou vepennopieskových tehál a glazovaných plôch.
  • Odstraňuje silno mestské zašpinenie (sadze, prach, industriálne znečistenie atd.)

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Vysoká čistiaca schopnosť.
  • Postózna konzistencia.
  • Nesteká zo zvislých plôch.
  • Hospodárna spotreba.
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Prípravné práce

    Hrubé znečistenie odstrániť mechanicky.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Scrubber
   • By brush/By roller/ Scrub brush/ High pressure cleaner
   • Podmienky pri spracovaní

    Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C

   • Materiál aplikovať vhodným nástrojom.

    Materiál nanášajte pomocou štetca alebo štetky.

    Funkčná doba 2-5 min.

    Materiál nesmie vyschnúť.

    Intenzívne zmývať vodou pod tlakom smerom zdola nahor.

    Čistiaci prostriedok musí byť bezozvyšku odstránený

    Predchádzajúci krok prípadne zopakovať.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nepredvlhčovať!

    Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Záväzné predpisy sa musia dodržať.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Scrubber
   • By brush/By roller/ Scrub brush/ High pressure cleaner
   • Štetka, štetec, plochý štetec, maliarska hranatá štetka, plyšový valček, vysokotlakový čistič

   • Pracovné nástroje ihneď po použití vyčistite vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • V uzavretých originálnych obaloch, skladované v chlade a nad bodom mrazu min. 36 mesiacov.

  • Spotreba
   • Total application/absorption rate 0.1 - 0.3 kg Total / m²
   • Min. 0,1 kg/m² v závislosti od znečistenia

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Zvyšky čističa môžu viesť k nevratným zmenám sfarbenia fasády.

    Dbajte na aktuálne nariadenia a zákonné predpisy

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

  • Upozornenie k likvidácii
   • Zvyšky účinných látok a voda určená na umývanie obsahujúca účinné látky sa nesmú dostať do bežnej kanalizácie. Vodu určenú na umývanie je potrebné zbierať a v súlade s miestnymi nariadeniami odviesť do splaškovej kanalizácie. Ďalšie informácie sú k dispozícii v technickom liste DWA-M 370 o odpadoch a odpadových vodách pochádzajúcich z čistenia a odstraňovanie fasád.

    Objekt je potrebné prihlásiť na príslušnom úrade.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.