• Salt Inhibitor

  Č. výrobku 067430

  Salt IH

  Dočasné zapuzdrenie stien soľou

  Informácie o výrobku

  Hustota (20 °C) 1,1 g/cm³
  Farba Červenkastá
  Hodnota pH Cca 11

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Porézny, minerálny stavebný materiál, ako tehly, vápenno-pieskové tehly, pieskovec, minerálne omietky
  • Penetrácia muriva s obsahom soli
  • Zušľachtenie/úprava povrchu

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Zapuzdrovanie škodlivých solí
  • Zníženie nasiakavosti
  • Spevňujúci
  • Zužuje póry
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Bez prachu, čistý, bez separačných látok (oleje, vosky, tuky atď.)

   • Prípravné práce

    Odstráňte nátery, omietky a stierky najmenej 80 cm nad hornou hranou steny alebo hranou vlhkosti.

    Viditeľné nánosy soli odstráňte kefou do sucha.

    Poškodené maltové škáry vyškrabte do hĺbky minimálne 2 cm.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 35 °C
   • By brush / Low pressure spraying
   • Podmienky pri spracovaní

    Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +35 °C

   • Aplikovať materiál postupným polievaním, bez použitia tlaku a hmlového otryskaniu, vodorovne zhora nadol.

    Postup (mokré do mokrého) opakovať tak dlho, až už nedochádza k vstrebávaniu materiálu.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Okamžite odstráňte prebytočný materiál

    Následné práce vykonávať metódou mokré do mokrého počas doby reakcie.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / Low pressure spraying
   • Metla, štetec, štetka, povrchový postrekovač

   • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Total application/absorption rate 0.4 kg - ,06 kg Total / m²
   • Cca 0,4 - 0,6 kg/m²

  • Všeobecné upozornenia
   • Nepoužívať na úpravu povrchov, u ktorých je dôležitý pekný vzhľad.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Dbajte na aktuálne nariadenia a zákonné predpisy

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.