Č. výrobku 301425

MB 2K

Hydroizolačná multifunkčná stierka Kombinuje vlastnosti flexibilných, trhlín prekrývajúcich, minerálnych stierok MDS a bitúmenovej hrubovrstvovej izolácie PMBC.

Informácie o výrobku

Báza Polymérne spojivo, cement, prísady, špeciálne plnivá
Reakcia na oheň Trieda E (DIN EN 13501-1)
Hustota čerstvej maltovej zmesi Cca 1,0 kg/dm³
Konzistencia Pastózny
Prekrytie trhlín ≥ 3 mm (pri hrúbke suchej vrstvy ≥ 3 mm)
Hrúbka vrstvy 1,1 mm hrúbky mokrej vrstvy predstavuje cca 1 mm hrúbky suchej vrstvy
Tlaková skúška na trhliny Splnené, aj bez vystužovacej vložky
Difúzia vodnej pary µ = 1755
Vodotesnosť Testované do výšky 8 m vodného stĺpca

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Oblasť použitia

 • For use on floors/walls indoors and outdoors
 • Rýchla hydroizolácia
 • Hydroizolácia novostavieb.
 • Horizontálna izolácia na murivo i pod neho (stavebné konštrukcie)
 • Dodatočná hydroizolácia podľa WTA
 • Aplikácia > 3 m pod úroveň terénu.
 • Schválené pre napojenie na vodonepriepustné betónové konštrukcie (WU-konštrukcie)
 • Izolácia soklov a stykovej hrany obvodového muriva so základovou doskou
 • Kombinovaná hydroizolácia (AiV)
 • Adhézny mostík na staré bitúmenové izolácie

Vlastnosti

 • Testované prekrytie trhlín viac ako 3 mm (v súlade s normou DIN EN 14891)
 • Rýchlo vysychá a vytvrdzuje po 18 hodinách.
 • Spĺňa požiadavky na testovanie pre PMBC
 • Testovaná nepriepustnosť radónu
 • Veľmi nízke emisie (GEV-EMICODE EC 1Plus)
 • Neobsahuje rozpúšťadlá
 • Neobsahuje živice.
 • Nepriepustný proti tlakovej vode
 • Vysoká pevnosť v ťahu
 • Veľmi dobrá priľnavosť aj na neminerálnych podkladoch
  (napr. plasty, kovy atď.)
 • Vysoko flexibilný, elastický a prekrývajúci trhliny
 • Prevrstviteľný (>4h)
 • Odolný proti UV-žiareniu
 • Odolný mrazu a posypovej soli
 • Dá sa pretierať a omietať
 • Aplikácia natieraním, stierkovaním, striekaním
 • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
  • Požiadavky na podklad

   Podklad musí byť rovný, nosný, suchý, čistý, bezprašný a bez oleja, mastnoty a separačných látok.

   Neminerálne a neporézne podklady je potrebné zdrsniť.

   Nasiakavé minerálne podklady, nie samozhutniteľný betón (SCC), môžu byť matne vlhké.

  • Prípravné práce

   Odstrániť ostré hrany a zvyšky malty.

   Rohy a hrany je nutné zraziť alebo skosiť.

   Vystužte prechody/spoje/škáry na neminerálnych podkladoch/komponentoch škárovacími (tesniacimi) páskami (série VF).

   Prípadne vytvorte pomocou vhodnej malty tesniaci žliabok.

   Nerovnosti>5 mm vyplniť vhodnou maltou alebo MB 2K s plnivom Selectmix RMS (v pomere 1:1 až 1:3).

   Pri prestupoch zdrsnite novodurové kanalizačné rúry brúsnym papierom, očistite kovové rúry a v prípade potreby obrúste povrch.

   V prípade potreby vykonať ochranu proti vlhkosti zo strany podkladu.

   Nasiakavé minerálne podklady penetrovať s výrobkom Kiesol MB.

   Pórovité, slabo absorpčné podklady zatmeliť materiálom jako prevenciu proti tvorbe pluzgierov (spotreba cca 800g/m2).

 • Príprava
  • Mixing time 3 min
  • Kombinované balenie

   Vhodným miešacím nástrojom premiešajte tekutú zložku (zložka A).

   Rozpustenú práškovú zložku (zložka B) kompletne pridajte na kvapalnú zložku.

   Po cca 1 min. miešania prerušiť a nechať uniknúť vzduchové bubliny.

   Zachytený prášok na okrajoch odstrániť.

   V miešaní pokračujte cca 2 minúty.

   Po celú dobu miešania nechať miešací nástroj na dne nádoby.

 • Spracovanie
  • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
  • By brush / Mortar cover / Trowel application / Spraying
  • Zvislá plošná izolácia

   Na podklad naniesť v súlade s pravidlami dve vrstvy stierky

   Vodorovná plošná izolácia

   Na podklad naniesť v súlade s pravidlami dve vrstvy stierky

   Po vytvrdnutí izolácie sa pred aplikáciou poteru položí polyetylénová fólia ve dvoch vrstvách jako ochranná a klzná vrstva.

   Na okraje je potreba stierku aplikovať až k hornej hrane podlahy, resp. k vodorovnej izolácii v murive.

   Vodorovné utesnenie v stenách a pod nimi

   Na podklad naniesť v súlade s pravidlami dve vrstvy stierky

   Detaily napojenia / pracovné škáry

   Vnútorné rohy a spojovacie škáry, ako aj napojenia na neminerálne komponenty (napr. francúzske okná, dvere atď.) a škáry na izolačných doskách vyztužte škárovacou (tesniacou) páskou série VF.

   Naneste výrobok, použite pásku Tape VF po celej ploche a bez bublín a záhybov ju zapracujte.

   Priestupy

   W1-E: Prestupy potrubia možno napojiť oblúkovým fabiónom do plochy.

   W2.1-E: Prestupy potrubia integrujte do hydroizolácie pomocou lepiacej príruby alebo vhodnej voľnej/pevnej príruby.

   Soklová omietka

   Približne po 4 hodinách je možné vykonať opätovný náter lepiacou a armovacou maltou, napr. Remmers VM Fill / VM Fill rapid.

   Do vrstvy omietky zapracujte celoplošne armovaciu sieťku.

   Prevrstvenie a obkladanie

   Po 4 hodinách, sa môže urobiť prevrstvenie lepiacou maltou, tmelom alebo armovacou maltou.

   Nátery

   Priame pretretie náterom je možné disperznými náterovými hmotamy bohatými na spojivo.

   Vždy vytvorte testovacie plochy!

 • Upozornenia pri spracovaní
  • Pri spracovávaní tekutých izolačných materiálov môže priame slnečné žiarenie či vystavenie pôsobeniu vetra viesť k tvorbe povlaku na povrchu a k tvorbe vzduchových puzdier (pľuzgierov)

   Nespracovávať na priamom slnku.

   Nepoužívajte na neošetrený hliník.

   Tmeliaca vrstva sa všeobecne nepovažuje za izolačnú vrstvu.

   Celková hrúbka vlhkej vrstvy nesmie prekročiť 5 mm.

   Pohybom materiálu (napr. miešaním) možno zabrániť predčasnej tvorbe povlaku na povrchu.

   Zatuhnutý materiál nesmie byť opätovne rozmiešaný s vodou, môžeme ho znovu rozmiešať iba s čerstvým materiálom.

   Po nanesení chrániť izoláciu proti dažďu, priamemu slnečnému žiareniu, mrazu a kondenzácii.

   Izoláciu chrániť pred mechanickým poškodením.

   Izolácia nie je vhodná pod bodové zaťaženie bez dodatočnej výstužnej vrstvy pre rozloženie záťaže.

   Pri práci v uzatvorených priestoroch zaistite dostatočné vetranie (v prípade potreby použite ochranu dýchacích ciest).

   Pri strojovom spracovaní kontaktujte Remmers Technické poradenstvo.

 • Pracovné náradie/ Čistenie
  • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Application by spraying
  • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

   Zaschnuté zbytky hmoty je možné odstrániť len mechanicky.

 • Skladovanie/ Trvanlivosť
  • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
  • Shelf-life 9 months
  • V originálnych neotvorených baleniach skladovať v chlade, suchu a chránené pred mrazom: min. 9 mesiacov

 • Spotreba
  • 1.1 kg / mm thick layer / m²
  • Min. 1,1 kg/m²/mm hrúbky suchej izolačnej vrstvy

   Hrúbky vrstiev a spotreba pri použití ako MDS na prekrytie trhlín vo vnútorných a vonkajších priestoroch: Pozri tabuľku spotreby v rámci príkladov použitia.

  • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

 • Príklady použitia

  • Triedy pôsobenia vody  (DIN 18533/18534/18535)


   Hrúbka suchej vrstvy (mm)
   Hrúbka mokrej vrstvy (mm)

   Spotreba (kg/m²) 


   Výťažnosť 25 kg (m²)
   W1-E* 
   Pôdna vlhkosť a netlaková voda≥ 2
   ca. 2,2
   ca. 2,2
   ca. 11,3

   W2.1-E** 

   Mierne pôsobenie tlakovej vody (hĺbka ponoru<3 m)≥ 3
   ca. 3,3
   ca. 3,3
   ca. 7,5

   W2.1-E**

   Prechod na vodonepriepustné betónové konštrukcie

   Mierne pôsobenie tlakovej vody (hĺbka ponoru<3 m)
   ≥ 3
   ca. 3,3
   ca. 3,3
   ca. 7,5

   W2.2-E*** 

   Vysoké pôsobenie tlakovej vody (hĺbka ponoru >3 m)
   ≥ 4
   ca. 4,4
   ca. 4,4
   ca. 5,6

   W3-E** 

   Netlaková voda na stropných plochách zasypaných zeminou
   ≥ 3
   ca. 3,3
   ca. 3,3
   ca. 7,5

   W4-E   

    

   Striekajúca voda a pôdna vlhkosť na sokloch stien/kapilárna voda v stenách a pod stenami

   ≥ 2
   ca. 2,2
   ca. 2,2
   ca. 11,3
   W0-I a W1-I 
   Nízke a mierne pôsobenie vody
   ≥ 2
   ca. 2,2
   ca. 2,2
   ca. 11,3
   W2-I a W3-I Vysoké a veľmi vysoké pôsobenie vody bez chemických účinkov
   ≥ 2
   ca. 2,2
   ca. 2,2
   ca. 11,3
   W2-B
   Pôsobenie vody v nádržiach s výškou plnenia ≤8 m
   ≥ 3
   ca. 3,3
   ca. 3,3
   ca. 7,5
   *     Vyžaduje sa osobitná dohoda o murive
   **   Vyžaduje sa osobitná dohoda
   *** Vyžaduje sa osobitná dohoda - prípustné len na betónových podkladoch do hĺbky ponoru 8 m

   Navýšenie hrúbky vrstvy podľa DIN 18533:
   Nemecká norma stanovuje navýšenie hrúbky vrstvy dz, aby sa zabezpečila minimálna hrúbka suchej vrstvy dmin. Zohľadňujú sa pritom výkyvy súvisiace so spracovaním dv a dodatočná spotreba na vyrovnanie podkladu du. Ak sa podklad vyrovnáva samostatne (napr. škrábanou stierkou), du sa do výpočtu nezahŕňa.
   du = spotreba škrábanej stierky cca 0,5 kg/m² (v závislosti od podkladu)
   dv = nie je možné s hrúbkovým hladidlom / inak spotreba 0,4 kg/m² (dmin = 3 mm)

 • Všeobecné upozornenia
  • Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

   Pri plánovaní a realizácii sa musia dodržiavať osvedčenia o vhodnosti (abP).

   Osobitné dohody a osvedčenia o vhodnosti (AbP) sú k dispozícii na www.remmers.com

   Vždy vytvorte testovacie plochy!

   Na posúdenie vhodnosti výrobku na použitie nie sú skúšky odlupovania adhezíva vhodné ani povolené.

 • Upozornenie k likvidácii
  • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

 • Bezpečnosť / smernice
  • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.