• PUR Color VS OS pro

  Č. výrobku 605325

  PUR Color VS OS pro

  Flexibilná obrusná vrstva

  LANG_VARIANTE
  6053 | PUR Color VS OS pro
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Zložka A

  Hustota (20 °C) 1,0 g/cm³
  Viskozita (20 °C) Cca 3400 mPa s

  Zložka B

  Hustota (20 °C) 1,2 g/cm³
  Viskozita (20 °C) Cca 150 mPa s

  Zmes

  Hustota (20 °C) 1,1 g/cm³
  Viskozita (20 °C) Cca 2000 mPa s

  V zreagovanom stave

  Tvrdosť podľa Shore D po 28 dňoch Cca 65 (ISO 868)
  Pevnosť v ťahu Cca 22 N/mm² (DIN EN 196 / ASTM C 109)
  Predĺženie pri pretrhnutí (DIN 53504 S2) Cca 55 %

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • Trhliny premosťujúca obrusná vrstva v systéme Remmers Deck 10 EP pro

  Vlastnosti

  • Mechanicky zaťažiteľný
  • Huževnato pružný
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť nosný, tvarovo stály, pevný, nesmie obsahovať voľné častice, prach, oleje, mazivá, odery gumy, ani iné separačné látky.

    Podklad musí byť suchý.

    Ako podklady sú vhodné povrchy ošetrené prípravkami Remmers PUA Hybrid OS pro alebo PUR Color ZS OS pro.

    Stanovené časy pre aplikáciu následných vrstiev sa musia prísne dodržiavať.

    Pri prekročení času, alebo pri nepriaznivých poveternostných podmienkach (dážď) je potrebné pred aplikáciou obrusnej vrstvy použiť PUR Primer S (6062) a prebrúsiť.

  • Príprava
   • Mixing ratio comp. A 100 : comp. B 47
   • Mixing time 3 min
   • Kombinované balenie

    Do základnej hmoty (zložka A) sa naleje bez zvyšku tvrdidlo (zložka B).

    Potom zmes premiešajte pomalobežným elektrickým miešadlom ( cca 300 - 400 otáčok za minútu).

    Namiešanú zmes prelejte do inej čistej nádoby a znovu dôkladne premiešajte.

    Nutné miešať minimálne po dobu 3 minút.

    Vytváranie pruhov poukazuje na nedostatočné miešanie.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 10 °C max. 30 °C
   • Self-levelling coating / Apply standing
   • Pot life 25 min
   • Vyššie teploty uvedené doby všeobecne skracujú, nižšie ich predlžujú.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Self-levelling coating / Apply standing
   • Zubové hladítko, zubová rakla, vhodné miešacie zariadenie

   • GR_B_2

    Pracovné nástroje a popr. aj znečistenie ihneď odstrániť ešte v nevytvrdnutom stave pomocou riedidla V 103.

    Pri čistení dodržovať zásady BOZP a zohľadniť likvidáciu podľa platných smerníc.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Cca 0,7 - 1,5 kg/m² spojiva

  • Príklady použitia
   • Nosná vrstva pre presypávané podlahy

    Materiál naneste na pripravený povrch a rozotrite vhodnými prostriedkami, napr. zubovým hladidlom alebo zubovou stierkou.

    Na čerstvú základnú vrstvu nasypte prebytok kremičitého piesku vysušeného ohňom, zrnitosť napríklad 0,7 - 1,2 mm.

    Cca 0,7 - 1,5 kg/m² spojiva

  • Všeobecné upozornenia
   • Všetky vyššie uvedené hodnoty a spotreba boli vykonané v laboratórnych podmienkach ( 20°C) a so štandardnými odtieňmi. Pri stavebne podmienených podmienkach sa môžu niektoré hodnoty mierne líšiť.

    Počas prvých 24 hodín po aplikácii chrániť súvrstvia pred priamym kontaktom s vodou, aby sa zabránilo vzniku bublín.

    Z dôvodu rýchlej reakčnej doby je nutná dôkladná príprava a plánovanie pokládky.

    Je potrebné započítať príslušnú vyššiu spotrebu pre dosiahnutie minimálnej požadovanej hrúbky vrstvy (u obrusnej vrstvy), ako aj nutné prirážky pre dosiahnutie požadovaného stupňa drsnosti.

    Mechanické zaťaženie brúsením vedie k vzniku stôp opotrebenia.

    V prípade systémov Remmers Deck OS sa musí dodržiavať návod na spracovanie.

    Ďalšie pokyny pre spracovanie, systémové skladby a starostlivosť o uvedené produkty sú uvedené v aktuálnych technických listoch a v systémových odporúčaniach Remmers.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Iba pre profesionálne využitie!

    Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, zachádzaní a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste.