• Impregnation Primer

  Č. výrobku 064205

  Primer H

  Penetračný náter s hydrofóbnym účinkom

  LANG_VARIANTE
  0642 | Primer H
  Balenie

  Discontinued product Výbehový produkt! Táto veľkosť balenia je k dispozícii už len do vypredania zásob.

  Informácie o výrobku

  Výzor Bezfarebný
  Hustota (20 °C) Cca 0,8 g/cm³
  Obsah pevných častíc Cca 4 %
  Bod vzplanutia Cca 22 °C
  Nosný materiál Alkohol - bezvodý (nemiešateľný s vodou)

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use outdoors
  • Vhodný pre nasiakavé minerálne podklady

  Vlastnosti

  • Solvent-based
  • Vyrovnáva nasiakavosť
  • Odolný proti alkáliám
  • Obsahuje rozpúšťadlá
  • Preniká do hĺbky.
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Musí byť nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlín (okrem mikrotrhlín).

    Bez škodlivých solí.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller/ Low pressure spraying
   • Podmienky pri spracovaní

    Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C

   • Pred použitím pretrepte.

    Materiál naneste rovnomerne štetcom, valčekom alebo striekaním.

    Predchádzajúci krok prípadne zopakovať.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nenechávajte prebytok materiálu na povrchu.

    Nevytvárajte lesklé povrchy.

    Pred použitím odstráňte konštrukčné vady, ako napr. praskliny, popraskané škáry, vadné spoje a vzlínajúcu vlhkosť.

    Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

   • Schnutie

    Možno opätovne natrieť po 24 hodinách pri teplote +20 °C a relatívnej vlhkosti 65 %.

    Vyššie teploty uvedené doby všeobecne skracujú, nižšie ich predlžujú.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / By roller/ Low pressure spraying
   • Štetec, valček, plochý štetec, vhodné striekacie zariadenie

   • Po práci a pred delšiou prestávkou nástroje očistiť riedidlom V 101.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Total application/absorption rate 200 ml - 400 ml Total / m²
   • Cca 0,2 - 0,4 l/m² v závislosti od podkladu

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Je potrebné dodržiavať platné technické postupy

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.