Č. výrobku 653005

Color PA

Vysokokvalitný čisto akrylový fasádny náter

Odtieň: kolekcia farebných odtieňov | 6530
Odtieň: kolekcia farebných odtieňov | 6530
Vyberte farbu
Balenie

Informácie o výrobku

Spojivo 100 % čistý akryl
Hustota Cca 1,3 g/cm³
Hodnota pH 9,0
Pigment Svetlostály, alkalicky odolné oxidové pigmenty alebo oxid titaničitý
Viskozita Cca 3000 mPa∙s
Plnivá Minerálne plnivá

V zreagovanom stave

Stupeň lesku Hodvábne matný
Priepustnosť vodnej pary
(DIN EN ISO 7783-2)
sd ≤ 0,3 m *
Priepustnosť CO2
(DIN EN 1062-6)
sd ≥ 252 m *
Koeficient nasiakavosti
(DIN EN 1062-3)
w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5) *
Štruktúra povrchu Hladký
Odolnosť proti poveternostným vplyvom Veľmi dobrý

* Hodnoty sa vzťahujú na dve vrstvy s hrúbkou suchého filmu 180 µm.

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Oblasť použitia

 • For use indoors and outdoors
 • Fasádne a betonové povrchy
 • Systémy povrchovej ochrany betónu podľa DIN EN 1504/DIN V 18026
  Systém Remmers OS-B / OS 2:
  Primer Hydro HF + Color PA
  Systém Remmers OS-C / OS 4:
  Color PA Fill + Color PA
  Systém Remmers OS-C / OS 4:
  Betofix Fill + Colour PA

Vlastnosti

 • Water-based
 • Spomalenie karbonizácie sd CO2 : ≥ 252 m
 • Vysoko vodoodpudivý w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
 • Priepustnosť pre vodnú paru sd < 0,3 m
 • Odolný proti poveternostným vplyvom
 • Veľmi dobrá krycia schopnosť
 • Farebne stály
 • Uvedené v sozname BASt
 • Testovaný podľa DIN EN 1504-2
 • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
  • Požiadavky na podklad

   Musí byť nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlín (okrem mikrotrhlín).

   Bez obsahu škodlivých solí.

  • Prípravné práce

   Uvoľnené, staré nátery bez zbytku odstrániť.

   Pevné, minerálne podklady penetrovať pomocou Primer Hydro HF.

   Opieskované, pevné, súdržné podklady penetrovať pomocou Primer Hydro HF.

 • Spracovanie
  • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
  • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
  • Materiál dôkladne premiešajte.

   Nanášať na plochu vhodným náradím.

   Materiál aplikujte podľa vlastností podkladu v 2 – 3 vrstvách.

   Prestoj medzi pracovnými krokmi musí byť minimálne 8 hodín.

 • Upozornenia pri spracovaní
  • Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

   Plochy, ktoré na seba nadväzujú, natierať iba materiálom z rovnakej šarže.

   Intenzívne farebné odtiene, napr. žltá, červená a pod. môžu na základe pigmentov vykazovať nižšiu kryciu schopnosť. V prípade potreby preto naneste ďalšiu vrstvu.

   Čerstvo ošetrené plochy chráňte pred nárazovým dažďom, vetrom, slnečným žiarením a pred kondenzáciou vody.

 • Pracovné náradie/ Čistenie
  • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
  • Štetec, plochý štetec, plyšový valček, Airles - postrekovač

  • Pracovné nástroje a prípadné nečistoty je potrebné vyčistiť okamžite v čerstvom stave vodou.

 • Skladovanie/ Trvanlivosť
  • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
  • Shelf-life 12 months
  • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

 • Spotreba
  • Approx. 200 ml / m² per layer applied
  • V závislosti od stavu podkladu približne 200 ml/m² na vrstvu

  • Spotreba je závislá na nasiakavosti povrchu.

   Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

   Pre systémy povrchovej ochrany OS 4 a OS 5a si pozrite príslušný protokol o skúške.

 • Všeobecné upozornenia
  • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

   Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

   Vždy vytvorte testovacie plochy!

 • Upozornenie k likvidácii
  • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

 • Bezpečnosť / smernice
  • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.