• Induline ZW-425

  Č. výrobku 791805

  Induline ZW-425

  Vodouriediteľný, krycí, izolačný základ a medzivrstva na aplikáciu striekaním

  Odtieň: biela (weiß) | 7918
  Odtieň: biela (weiß) | 7918
  Vyberte farbu

  Informácie o výrobku

  Spojivo Akryláty
  Hustota (20 °C) Cca 1,27 g/cm³
  Zápach Charakteristický (amínový)
  Stupeň lesku Matný

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Drevo v interiéri a exteriéri
  • Na ihličnaté a listnaté drevo
  • Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
  • Základ a medzivrstva

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Dobrá rozlievateľnosť
  • Dobrá plnivosť na ploche
  • Dobrá zmáčavosť pórov
  • Výrazne eliminuje zafarbenie v dôsledku vo vode rozpustných látok v dreve.
  • Bezpečne chráni pred poruchami povrchov v dôsledku výronu extraktívnych látok typických pre určité dreviny (napr. smrekovec).
  • Veľmi dobrá priľnavosť k podkladu
  • Flexibilita pri voľbe farebného odtieňa, optimálne nastavenie s vrchným náterom.
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.

   • Prípravné práce

    Nerezistentné dreviny impregnujte ochranným prostriedkom* (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).

    Drevené povrchy natrite základným náterom.

    Priznané konštrukčné spoje ochráňte pomocou Induline V-Fugenschutz alebo
    Induline AF-920.

  • Spracovanie
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Airless/airmix spraying
   • Uvedené hodnoty sa vzťahujú na neriedený materiál. Najlepšiu rozlievateľnosť dosiahnete pri teplote materiálu 15 až 20 °C.

    Skúšobným náterom je potrebné overiť kompatibilitu a izolačné účinky s podkladom.

    Striekanie Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar

    Striekanie Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak prídavného vzduchu 1-2 bar

    Po nanesení základu urobte ľahké medzibrúsenie.

    Pred vrchným náterom spravte medzibrúsenie: Zrnitosť 220 - 240, následne odstráňte brúsny prach.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

    Zaistite dobré vetranie.

    Pri náterových systémoch na báze vody vždy existuje riziko zafarbenia spôsobené extraktívnymi látkami dreva.

    Výron živice je podmienený prirodzenými vlastnosťami dreva a nie je mu možné zabrániť ani povrchovou úpravou. Pozri technický list BFS č. 18.

    Príliš vysoké zriedenie výrobku, veľmi vysoká vlhkosť dreva, alebo nedodržanie odporúčania ohľadom nanášania vrstiev, naneseného množstva a doby schnutia môže významne ovplyvniť izolačný účinok výrobku.

    Dbajte na dodržiavanie aktuálnych noriem a smerníc pre povrchovú úpravu drevených dielov v exteriéri.

    Odporúčané skladby povrchovej úpravy na okná a dvere v závislosti od druhu dreviny nájdete v aplikácii jednotlivých drevín Systemfinder na www.remmers.com.

   • Schnutie

    Suchý proti prachu: po ca. 30 minútach
    Brúsiteľný a prelakovateľný: po ca. 4 hodinách
    (pri teplote 23 °C a vlhkosti 50 %)

    Brúsiteľný a prelakovateľný po urýchlenom schnutí: po 20 minútach odparovania (pri ca. 20 °C a vlhkosti 65 - 75 %) / 75 minút sušenie (ca. 45 °C, 1 m/s prúdenie vzduchu) / 20 minút ochladzovanie

    Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

   • Riedenie

    V prípade potreby s vodou (max. 5%).

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Airless/airmix spraying
   • Ručné striekacie pištole, automatické striekacie zariadenia

   • Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 150 ml - 200 ml / m² per layer applied
   • 150 - 200 ml/m² v každom pracovnom kroku
    (zodpovedá hrúbke mokrého filmu: 150 - 200 µm a hrúbke suchého filmu: 60 - 85 µm)

  • Všeobecné upozornenia
   • Tesniace hmoty musia byť kompatibilné s náterom a môžu sa použiť najskôr vtedy, keď je náter dobre preschnutý.

    Používajte tesniace profily bez zmäkčovadiel.

    Drevené prvky ošetrené medzivrstvou nevystavujte poveternosti bez aplikácie vrchného náteru.

     

    V závislosti od želaného výsledného odtieňa vrchného náteru (napr. u vchodových dverí) môže byť Induline ZW-425 použitý cielene v jednom zo 4 základných odtieňov.
    Týmto spôsobom je možné optimalizovať presnosť a brilantnosť odtieňu, krycie vlastnosti/ tvorbu tzv. oblakov.
    Toto je mimoriadne dôležité najmä u prírodných odtieňov s nižšou krycou schopnosťou zo skupiny farieb žltej, červenej, oranžovej a zelenej.
    Nasledujúci prehľad slúži na výber správneho odtieňa medzivrstvy v závislosti od farebného odtieňa vrchného náteru:


    RAL 1000-1037: FT42553 creme

    RAL 2000-2012: FT42553 creme

    RAL 3000-3031: FT42553 creme

    RAL 4001-4010: FT42554 hellgrau

    RAL 5000-5004, 5008, 5010-5011, 5013, 5020, 5022: FT42555 dunkelgrau

    RAL 5005-5007, 5009, 5012, 5014-5019, 5021, 5023-5024: FT42554 hellgrau

    RAL 6000, RAL 6017-6019, 6021, 6024-6025, 6027, 6029-6034: Standard weiß

    RAL 6001-6003, 6010-6011, 6016, 6026, 6028: FT42554 hellgrau

    RAL 6004-6009, 6012-6015, 6020, 6022: FT42555 dunkelgrau

    RAL 7000-7013, 7023, 7030, 7033, 7036-7037, 7039-7043, 7045-7046: FT42554 hellgrau

    RAL 7015-7022, 7024-7026, 7031: FT42555 dunkelgrau

    RAL 7032, 7034-7035, 7038, 7044, 7047: Standard weiß

    RAL 8000-8008, 8023-8028: FT42554 hellgrau

    RAL 8011-8022: FT42555 dunkelgrau

    RAL 9001-9003, 9010, 9016, 9018: Standard weiß

    RAL 9004-9005, 9011, 9017: FT42555 dunkelgrau

    RAL 9006-9007: FT42554 hellgrau

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.