• Induline SW-935
 • Induline SW-935
  • Induline SW-935
  • Induline SW-935

  Č. výrobku 378605

  Induline SW-935

  Vodouriediteľná bezfarebná impregnácia, základný náter a brúsny základ

  Odtieň: bezfarebný | 3786
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Spojivo akrylátový kopolymér/ alkydová emulzia
  Hustota (20 °C) cca 1,005 g/cm³
  Zápach typický

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Drevo v interiéri a exteriéri
  • Na ihličnaté a listnaté drevo
  • Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
  • Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. okenice, profilové dosky, záhradné domčeky
  • Rozmerovo nestabilné drevené prvky napr. ploty, pergoly, prístrešky pre autá, drevené obklady
  • Nezriedený: základný náter pre drevohliníkové okná
  • Zriedený 1:1 s vodou: účinná impregnácia
  • Zriedený 1:3 s vodou: podpora pri vodovaní

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Jednoducho a rýchlo spracovateľný
  • Rýchle schnutie & dobrá brúsiteľnosť
  • Spevňuje drevo
  • Stavia vlákna a umožňuje ich odstránenie v prvom brúsení
  • Eliminuje tvorbu fľakov pri použití s farebnými základnými nátermi
  • Výdatný koncentrát
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.

    Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %.

  • Spracovanie
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Application
   • Materiál dobre premiešajte, aj počas spracovania alebo po pracovnej prestávke.

    Natieranie, máčanie, flutovanie, striekanie

    Po vyschnutí aplikujte ďalšie nátery.

    Nenahrádza ochranné prostriedky na drevo.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Pri drevinách ako Accoya, dub a gaštan dosiahnete optimálne výsledky rozlievateľnosti pri hodnote pH 9- 9,5, čo zodpovedá pridaniu aditíva VP 20829 v množstve 0,3-0,5%.

    V prípade zvýšenej penivosti vo flutovacom zariadení odporúčame pridať odpeňovač VP 9325 stupňa 2 v množstve 0,2-1,0%.

   • Schnutie

    Suchý proti prachu: po ca. 30 minútach
    Ďalej spracovateľný: po ca. 4 hodinách
    (pri teplote 23 °C a relatívnej vlhkosti 50 %)

    Ďalej spracovateľný po urýchlenom sušení: po 90 minútach
    (20 min. odparovanie/ 50 minút sušenie (ca. 35 - 40 °C)/ 20 minút ochladzovanie)

    Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

   • Riedenie

    Koncentrát je možné zriediť s vodou v pomere 1:3.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Application
   • štetec, máčacie vane, flutovacie zariadenia, striekacie prístroje

   • Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Ca. 30 ml – 90 ml/m² per layer applied
   • Ca. 30 - 90 ml/m² na každý náter (v závislosti od oblasti použitia)

  • Všeobecné upozornenia
   • Riaďte sa, prosím, technickými listami „Starostlivosť a údržba máčacích vaní a flutovacích zariadení“ a „hygienickými pokynmi počas prevádzky“

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.