• Induline ZW-420

  Č. výrobku 390205

  Induline ZW-420

  Vodouriediteľný lak s metalickým efektom na aplikáciu striekaním

  Odtieň: biela-hliník (cca RAL 9006) | 3902
  Odtieň: biela-hliník (cca RAL 9006) | 3902
  Vyberte farbu
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Spojivo Špeciálne akrylátové polyméry
  Hustota (20 °C) Cca 1,05 g/cm³
  Stupeň lesku matný

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Drevo v interiéri a exteriéri
  • Drevina smrek/ jedľa
  • Drevené podklady
  • Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
  • Medzivrstva

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Výrazný metalický vzhľad vďaka špeciálnym hrubozrnným hliníkovým pigmentom
  • Jednoduchá aplikácia
  • Veľmi dobré rozptýlenie hliníkových pigmentov
  • Rovnomerná metalická plocha
  • Reguluje vlhkosť a zlepšuje priľnavosť
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.

   • Prípravné práce

    Nerezistentné dreviny impregnujte ochranným prostriedkom* (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).

    Drevené povrchy natrite základným náterom.

    Priznané konštrukčné spoje ochráňte pomocou Induline V-Fugenschutz alebo
    Induline AF-920.

    Po nanesení základu urobte ľahké medzibrúsenie.

  • Spracovanie
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Airless/airmix spraying
   • Podmienky pri spracovaní

    Najlepší výsledok dosiahnete pri teplote materiálu od 15 do 20°C.

   • Materiál dobre premiešajte, aj počas spracovania alebo po pracovnej prestávke.

    Striekanie Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar

    Striekanie Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak prídavného vzduchu 1-2 bar

    Sú potrebné 2 vrstvy.

    Pred vrchným náterom spravte medzibrúsenie: Zrnitosť 220 - 240, následne odstráňte brúsny prach.

    Aby sme zabránili odchýlkam vo farebnom odtieni, musíme bezfarebný vrchný náter zmiešať s ca. 10% tohto produktu.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

    Vykonajte skúšobný náter v praktických podmienkach v požadovanom systéme a potom otestujte vlastnosti povrchu.

    Dbajte na dodržiavanie aktuálnych noriem a smerníc pre povrchovú úpravu drevených dielov v exteriéri.

    Odporúčané skladby povrchovej úpravy na okná a dvere v závislosti od druhu dreviny nájdete v aplikácii jednotlivých drevín Systemfinder na www.remmers.com.

    Neaplikujte na priamom slnku a pri teplote pod 15 °C alebo nad 30 °C.

    Relatívna vlhkosť vzduchu môže byť max. 85%.

    Obzvlášť v prípade sériovej výroby je potrebné dbať na dobré vetranie miestnosti.

    Tesniace hmoty musia byť kompatibilné s náterom a môžu sa použiť najskôr vtedy, keď je náter dobre preschnutý.

    Tesniace profily s obsahom zmäkčovadiel sa v kombinácii s disperznými lakmi a farbami zliepajú. Používajte preto profily bez obsahu zmäkčovadiel.

    Drevené prvky ošetrené medzivrstvou Induline ZW-420 nevystavujte poveternosti bez aplikácie vrchného náteru.

   • Schnutie

    Suchý proti prachu: po cca 30 minútach
    Brúsiteľný a pretierateľný: po cca 4 hodinách
    (pri teplote 23 °C a vlhkosti 50 %)

    Brúsiteľný a pretierateľný pri riadenom schnutí: po 20 minútach v odparovacej zóne (pri cca 20 °C a vlhkosti 65 - 75 %) / 75 minút fáza schnutia (cca 45 °C, 1 m/s prúdenie vzduchu) / 20 minút fáza ochladzovania

   • Riedenie

    V prípade potreby s vodou (max. 5%).

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Airless/airmix spraying
   • Ručné striekacie pištole, automatické striekacie zariadenia

   • Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 150 ml / m² per layer applied
   • Nanášené množstvo: cca 150 ml/m²
    Hrúbka mokrého filmu: cca 150 μm
    Hrúbka suchého filmu: cca 40 μm
    Hodnoty zodpovedajú neriedenému materiálu!

  • Všeobecné upozornenia
   • Tesniace hmoty musia byť kompatibilné s náterom a môžu sa použiť najskôr vtedy, keď je náter dobre preschnutý.

    Drevené prvky ošetrené medzivrstvou nevystavujte poveternosti bez aplikácie vrchného náteru.

    Škody spôsobené pri preprave a montáži:

    Na dosiahnutie vzhľadu povrchu v kvalite, ktorú ponúka dodávateľ, je možné produkt na drevené diely aplikovať len striekaním.

    Údržba a obnova:

    Drevo vo vonkajšom prostredí je vystavené významným klimatickým a poveternostným vplyvom. Náter podlieha prirodzenému starnutiu, opotrebeniu a zvetraniu. Degradácia postupuje, na základe stupňa záťaže (silný, stredne silný), na drevených dieloch rôznou rýchlosťou. Na jednom drevenom dielci resp. objekte sa môžu vyskytnúť rôzne štádia zvetrania. Aby ste zaistili dreveným prvkom optimálnu ochranu na dlhú dobu, odporúčame prevádzať každý rok kontrolu povrchov, resp. poškodené miesta ihneď, po očistení, opraviť alebo pretrieť.

    Pre údržbu a čistenie odporúčame výrobok Ošetrovacia sada na okná (Pflege-Set für Fenster), resp. Ošetrovacia sada na dvere (Pflege-Set für Türen).

    Opravný náter striekaním aplikujte podľa potreby s Aqua MSL-45/sm (7130) v odtieni bezfarebný UV+.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.