• Induline DW-601 Aqua Stop

  Č. výrobku 172505

  Induline DW-601 Aqua Stopp

  Vodou riediteľná krycia medzivrstva a vrchná vrstva pre aplikáciu striekaním

  Odtieň: biela (RAL 9016) | 1725
  Odtieň: biela (RAL 9016) | 1725
  Vyberte farbu

  Informácie o výrobku

  Spojivo Špeciálna kombinácia funkčných polymérov najnovšej generácie
  Hustota (20 °C) Cca 1,15 g/cm³ RAL 9016 Cca 1,04 g/cm³ báza C
  Zápach Typický
  Stupeň lesku Matný / hodvábne matný / hodvábne lesklý

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Drevo v interiéri a exteriéri
  • Na ihličnaté a listnaté drevo
  • Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
  • Medzivrstva a konečný náter
  • Nanášanie v jednej alebo viacerých vrstvách

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Dobrá rozlievateľnosť
  • Vysoká krycia schopnosť
  • Skorá použiteľnosť
  • Zvýšená nelepivosť
  • Skorá odolnosť proti vode: minimalizuje riziká škôd na tzv. zimných stavbách.
  • Podporný izolačný účinok pri použití s vhodnými základnými nátermi a medzivrstvami
  • Príjemný na dotyk
  • Nežltne a nekrieduje
  • Dlhá životnosť vďaka kombinácii špeciálnych spojív
  • Veľmi dobrá odolnosť proti krupobitiu: elasticita pri nízkych teplotách
  • Veľmi nízky sklon k tvorbe dočasných škvŕn
  • Minimálny sklon k znečisteniu
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.

   • Prípravné práce

    Nerezistentné dreviny impregnujte ochranným prostriedkom* (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).

    Predpríprava pomocou vhodnej základnej vrstvy, medzivrstiev a prípadne aj medzibrusu.

    Priznané konštrukčné spoje ochráňte pomocou Induline V-Fugenschutz alebo
    Induline AF-920.

  • Spracovanie
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Airless/airmix spraying
   • Dynflow (fully automatic coating plant)
   • Uvedené hodnoty sa vzťahujú na neriedený materiál. Najlepšiu rozlievateľnosť dosiahnete pri teplote materiálu 15 až 20 °C.

    Striekanie Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar

    Striekanie Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak prídavného vzduchu 1-2 bar

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

    Vykonajte skúšobný náter v praktických podmienkach v požadovanom systéme a potom otestujte vlastnosti povrchu.

    Neaplikujte na priamom slnku a pri teplote pod 15 °C alebo nad 30 °C.

    Zaistite dobré vetranie.

    Recykláciu laku prevádzajte pomocou bežných recyklačných postupov. Odpady riešte s oddelením Remmers Technik Service.

    Aby sa zabránilo prenikaniu farbív obsiahnutých v dreve, u bielej farby alebo svetlých variant, použite vhodný izolačný základ a medzivrstvy.

    Pri náterových systémoch na báze vody vždy existuje riziko zafarbenia spôsobené extraktívnymi látkami dreva.

    Odporúčané skladby povrchovej úpravy na okná a dvere v závislosti od druhu dreviny nájdete v aplikácii jednotlivých drevín Systemfinder na www.remmers.com.

    Aby sa zabránilo vytvoreniu vyššej hrúbky vrstvy napr. u sýtych farebných odtieňov, použite miesto bieleho lazúrovací základ. Po medzivrstve potom aplikujte farebný koncový náter.

    Pokiaľ ide o prípustnú hrúbku suchej vrstvy, je potrebné dodržať údaje uvedené v technickom liste VFF HO.03.

   • Schnutie

    Suchý proti prachu: po ca. 1 hodine
    Brúsiteľný a prelakovateľný: po cca 4 hodinách
    (hodnoty overené v praxi pri 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti a hrúbke mokrého filmu 150 - 175 µm)

    Brúsiteľný a prelakovateľný pri procese riadeného (núteného) sušenia: po 20 minútach odparovania (pri cca 20 °C a vlhkosti 65 - 75 %) / 75 minút sušenie (cca 38 °C, 1 m/s prúdenie vzduchu) / 20 minút ochladzovanie

   • Riedenie

    V prípade potreby s vodou (max. 5%).

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Airless/airmix spraying
   • Dynflow (fully automatic coating plant)
   • Airless-/Airmix striekacie zariadenia, E-statické zariadenia, Dynflow zariadenia

   • Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 150-325 ml / m² per layer applied
   • Aplikácia postrekom v dvoch vrstvách:
    každá vrstva 150 - 175 ml/m² (plus straty pri postreku)
    (zodpovedá hrúbke mokrého filmu: 150 - 175 µm, hrúbka suchého filmu: 55 - 65 µm)

    Jednorazové striekanie:
    300 - 325 ml/m² (plus straty pri postreku)
    (zodpovedá hrúbke mokrého filmu: 300 - 325 µm, hrúbka suchého filmu: 110 - 120 µm)

    Odchýlky u jednotlivých farebných odtieňov sú možné.

  • Všeobecné upozornenia
   • DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

    Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

    Tesnenie:

    Tesniace hmoty musia byť kompatibilné s náterom a môžu sa použiť najskôr vtedy, keď je náter dobre preschnutý.

    Používajte tesniace profily bez zmäkčovadiel.

    V prípade povrchových úprav v sýtych farebných odtieňoch môže dochádzať k miernemu stieraniu farieb napr. pri čistení. Tieto javy sú dočasné a ojedinelé a nemajú žiadny vplyv na kvalitu výrobku. Pozri Technickú informáciu TI 5.12 „Kriedovanie lakov“.

    Príprava kvality povlaku:

    Pridaním 10 - 20% vody do tohto produktu môžte docieliť lak vhodný na natieranie, ktorý môžte použiť na následné spracovanie alebo úpravu povrchu.

    Údržba a obnova:

    Drevo vo vonkajšom prostredí je vystavené významným klimatickým a poveternostným vplyvom. Náter podlieha prirodzenému starnutiu, opotrebeniu a zvetraniu. Degradácia postupuje, na základe stupňa záťaže (silný, stredne silný), na drevených dieloch rôznou rýchlosťou. Na jednom drevenom dielci resp. objekte sa môžu vyskytnúť rôzne štádia zvetrania. Aby ste zaistili dreveným prvkom optimálnu ochranu na dlhú dobu, odporúčame prevádzať každý rok kontrolu povrchov, resp. poškodené miesta ihneď, po očistení, opraviť alebo pretrieť.

    Pre údržbu a čistenie odporúčame výrobok Ošetrovacia sada na okná (Pflege-Set für Fenster), resp. Ošetrovacia sada na dvere (Pflege-Set für Türen).

    Renovačný náter odporúčame pomocou Aqua AG-26-Allgrund (7147) a Aqua DL-65-Decklack PU (7200) alebo Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3v1 (7090)

    Dbajte na dodržiavanie aktuálnych noriem a smerníc pre povrchovú úpravu drevených dielov v exteriéri.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.