©

Práca v spoločnosti Remmers

Staňte sa súčasťou tohto úspechu a pustite sa do toho s nami!

Vývoj od firmy s jediným zamestnancom po silný stredný podnik nie je náhodným produktom hospodárskeho zázraku. Je ovplyvnený plánovaným podnikateľským konaním s tromi podstatnými konštantami úspechu: kontinuita, inovácia a expanzia!

Čím lepšie sa cítia všetci pracovníci podniku, tým silnejšia je vlastná zodpovednosť každého jednotlivca a súčasne orientácia na spoločný úspech. Preto neustále zvyšovanie atraktivity pracovísk považujeme za svoju úlohu.