Architects Group©

Odborné plánovanie

Dlhoročné skúsenosti a presvedčivá ponuka služieb

Keď pri veľkých projektoch ide o analýzu, poradenstvo a koncepciu dopytov na opravy pre „práce na jestvujúcich stavbách“, je nevyhnutné mať silného partnera na realizáciu. Ideálne takého partnera, u ktorého sa dlhoročné skúsenosti a presvedčivá ponuka služieb navzájom dopĺňajú. Partnera, akým je oddelenie odborného plánovania spoločnosti Remmers.

©

Analýza. Poradenstvo. Koncepcia.

Oddelenie odborného plánovania spoločnosti Remmers je spoľahlivým partnerom na mnohých národných aj medzinárodných trhoch. Pracujeme pritom v množstve odvetví priemyslu, obchodu a bytovej výstavby, ako aj v našej kráľovskej disciplíne, v starostlivosti o stavebné pamiatky. Vysokokvalifikovaní odborníci z celého sveta vám radi poskytnú podporu pri stavebných projektoch. Poznáme individuálne výzvy vášho odvetvia. Vďaka viac ako štyrom desaťročiam projektových aktivít je oddelenie odborného plánovania spoločnosti Remmers spoľahlivým partnerom vo všetkých otázkach ohľadom opráv. Naše služby sa začínajú už pri prvej analýze, napríklad vo forme odberu vzoriek a laboratórnom výskume. Srdcom je vývoj konceptu šitého na mieru pri zohľadnení všetkých ekonomických a stavebno-technických zadaní.

Chloridy môžu spôsobiť značné korozívne poškodenie vystuženého betónu. Preto sa betón musí špeciálne chrániť. Obzvlášť to platí pre dopravné stavby, ktoré sa týkajú tak pohyblivej, ako aj statickej premávky.

Všetky podlahy, ktoré sa nepoužívajú na obytné účely alebo do uličiek, sa počítajú k priemyselným podlahám. Okrem zabezpečenia nosnosti bude priemyselná podlaha dlhodobo odolná voči mnohým druhom existujúcich vplyvov, a pritom bude vyžadovať len minimálne ošetrovanie a údržbu.

Stavebné pamiatky si vyžadujú riešenia šité na mieru. Chyby môžu spôsobiť nenávratnú stratu jedinečných kultúrnych hodnôt. Preto sú pri koncepcii a výbere produktov absolútnou prioritou starostlivosť a svedomitosť. Základom je chápanie rôznych kritérií pamiatkovej starostlivosti: Obnoviť alebo konzervovať?

V potravinárskom priemysle sa okrem extrémnych teplotných špičiek v dôsledku horúcich kvapalín často vyskytujú aj silné mechanické zaťaženia. Mnohé z týchto kvapalín obsahujú agresívne látky ako napr. kyselinu mliečnu alebo kyselinu octovú. Prostriedok Polyurethan-Beton sa za mnohé roky osvedčil ako vhodný systém na povrchovú úpravu podláh pre rôzne stupne zaťaženia.

Vodné stavby, ako napríklad úpravne odpadových vôd, podliehajú extrémnemu permanentnému zaťaženiu skracujúcemu životnosť ako sú chemická a biogénna korózia spôsobená kyselinou sírovou (BSK), pozitívne a negatívne zaťaženie vodou, ale aj mechanické namáhanie. Vďaka oddeleniu odborného plánovania spoločnosti Remmers získate komplexné riešenie: kvalifikovanú analýzu stavu stavby, vytvorenie na mieru šitého konceptu sanácie a sprevádzanie pri trvalo udržateľnej realizácii sanácie.