©

Princíp iQ-Therm

Kapilarita, tepelná izolácia a regulácia vlhkosti vzduchu v jednom systéme

iQ-Therm ponúka jedinečnú kombináciu bezpečného používania osvedčených kapilárne aktívnych materiálov na báze kremičitanu vápenatého a vysokého tepelnoizolačného výkonu organických pien. V kompletnom systéme je vďaka sorpčnej vrstve prijímajúcej vlhkosť k dispozícii dodatočná regulácia vlhkosti vzduchu, ktorá zaručuje príjemnú klímu v miestnosti a bezpečnú ochranu pred tvorbou plesní.

  • maximálne izolačné vlastnosti (λ = 0,031 W/mK)
  • vysoká kapilárna aktivita a tým 100 % ochrana pred vlhkosťou a plesňami
  • príjemná klíma v miestnosti vďaka regulácii vlhkosti vzduchu
  • výrazné a trvalé zníženie nákladov na vykurovanie
  • použiteľné vo všetkých budovách a obytných priestoroch bez toho, aby sa zmenil vzhľad fasády
  • extrémne malá inštalačná výška, možnosť jednoduchej a čiastočnej aplikácie
  • pozitívna ekologická bilancia preverená Inštitútom pre výstavbu a životné prostredie

©

Vnútorná izolácia s pozitívnou ekologickou bilanciou

iQ-Therm – inteligencia sa vypláca

Nehnuteľnosti sa považujú za investície. Vďaka opatreniam na tepelnú izoláciu sa ich hodnota zvyšuje. Navyše opatrenia na zlepšenie tepelnej izolácie otvárajú priamy potenciál úspory energie, čím sa znížia náklady na vykurovanie. Investícia do opatrení na tepelnú izoláciu sa oplatí! Tým skôr, ak je sanácia spojená s beztak nevyhnutnou rekonštrukciou.

Ak sú potrebné opatrenia na prestavbu, údržbu alebo modernizáciu, náklady na vnútornú izoláciu iQ-Therm sú v rámci celkového balíka opatrení len cca 50 % v porovnaní so zvyčajnou renováciou.

Podľa nemeckého spolkového štatistického úradu ceny energií narástli v období od roku 2000 do roku 2010 o viac ako 40 %. Kto chce efektívne šetriť, siahne po odbornej izolácii, aby znížil spotrebu energie.

V záverečnej správe nemeckého spolkového štatistického úradu z novembra 2016 stojí: „V porovnaní s východiskovým rokom 2010 museli domácnosti v predchádzajúcom roku a tomto roku zaplatiť za elektrickú energiu približne o štvrtinu viac. Od prelomu tisícročí sa cena pre konečného spotrebiteľa celkovo viac ako zdvojnásobila.“

Príklad výpočtu:

V nižšie uvedenom príklade bolo zaizolovaných cca 150 m² plochy obvodových stien. Pred zaizolovaním bolo na „kompenzáciu“ prenosových strát tepla potrebných cca 12 000 KWh energie na vykurovanie. iQ-Therm zníži energiu spotrebovanú na vykurovanie o 77,7 %, tzn. po sanácii bude potrebných len cca 2 500 KWh zemného plynu. Zníženie hodnôt U obvodovej steny z 1,173 W/(m²K) na 0,261 W/(m²K) to umožňuje.

Úplne mimochodom sa tým splnia aj požiadavky aktuálne platného nemeckého nariadenia o úspore energie (EnEV)*.

Vďaka realizovanej vnútornej izolácii je v tomto príklade už v prvom roku možné ušetriť viac ako 750,– € na nákladoch na vykurovanie. Vnútorná izolácia sa oplatí. Tým skôr, ak je sanácia spojená s beztak nevyhnutnou rekonštrukciou. Ak sú potrebné opatrenia na prestavbu, údržbu alebo modernizáciu, náklady na vnútornú izoláciu iQ-Therm sú v rámci celkového balíka opatrení len cca 60 % v porovnaní so zvyčajnou renováciou.

* Vypočítane pomocou softvéru iQ-Lator, zloženie steny: červená pálená tehla 30 cm, vápenno-cementová omietka 1,5 cm, systém iQ-Therm 80; na základe ceny zemného plynu 0,59 €/m³, ako aj koeficientu využitia vykurovacieho zariadenia 0,8.

Ďalšie výhody iQ-Therm

Recyklácia a zdravie

iQ-Therm neuvoľňuje žiadne zdraviu škodlivé látky alebo alergény. Izolačné dosky sú extrémne nízkoemisné a okrem toho plesniam a baktériám neponúkajú žiadny základ výživy. Materiál je recyklovateľný, s neutrálnym zápachom a fyziologicky nezávadný. Dochádza k šetreniu zdrojov a životného prostredia, iQ-Therm je stavebno-biologicky nezávadný pre ľudí a zvieratá.

Pocit pohodlia

Teplota povrchu stavebných dielov stien v rámci jednej miestnosti má veľký vplyv na vnímané pohodlie. Teplota vzduchu v miestnosti je vnímaná ako obzvlášť príjemná, ak je nižšia ako 20 °C. V nižších rozsahoch teploty sa vzduch pohybuje menej a nesie menší potenciál nebezpečenstva pre alergikov.

Ak sa teplota povrchov stien v miestnosti zvýši pomocou energeticky trvalo udržateľnej sanácie, môže sa náležite znížiť teplota v miestnosti, a to bez zníženia pocitu pohodlia, no so znížením rizika pre alergikov.