©

Plánovanie a dimenzovanie

Vnútorná izolácia ako alternatíva či doplnenie k dodatočnej vonkajšej tepelnej izolácii alebo izolácii vo vnútri muriva

Vnútorná izolácia slúži ako alternatíva či doplnenie k dodatočnej vonkajšej tepelnej izolácii alebo izolácii. Zatiaľ čo u týchto systémov sa nosné murivo nachádza na "teplej" strane izolácie, a teda zo stavebno-fyzikálneho hľadiska nepredstavuje spravidla žiadne riziko, pri vnútorných izolácií je nutné vždy zohľadniť možnosť, resp. riziko kondenzácie vodných pár.