• SLP CS30

  Č. výrobku 027401

  SLP CS 30

  Vnútorná izolačná doska z kremičitanu vápenatého na hygricko-energetickú sanáciu budov

  Rozmery (dĺžka x šírka)
  1000 mm x 500 mm, thickness 30 mm (± 2 mm)
  LANG_VARIANTE
  0274 | SLP CS 30
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v tlaku > 2,0 N/mm²
  Tepelná vodivosť (λ 10 dry) Cca 0,073 W/(m•K)
  Difúzia vodných pár µ = 2 - 25
  Trieda stavebných materiálov A1 nehorľavé
  Objemová hmostnosť Cca 300 kg/m³

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors
  • Sanácie a prevencia vzniku plesní v budovách
  • Vytvorenie minimálnej hygienickej tepelnej ochrany stavebných materiálov
  • Zlepšenie mikroklimatických podmienok v miestnosti vďaka zvýšenej teplote na povrchu stien.

  Vlastnosti

  • Tepelne izolačný a zabraňujúci vzniku plesní
  • Otvorený difúzii vodných pár
  • Kapilárne aktívny (nasiakavý)
  • Neobsahuje kremenný piesok a kremenné múčky
  • Tepelná vodivosť ((menovitá hodnota) cca 0,07 W/(m•K)
  • Trieda stavebného materiálu A1 (nehorľavý)
  • Nízka montážna výška
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť pevný, čistý a bezprašný.

    Podklad musí byť rovný.

   • Prípravné práce

    Vyrovnanie silne nerovných podkladov - vyplnenie škár a vyrovnanie plôch pomocou SP Levell.

  • Spracovanie
   • Jigsaw / Cutter
   • Navlhčiť podklad

    Ako záškrab naneste na zadnú stranu dosky a na podklad vrstvu SLP Fix.

    Aplikujte SLP Fix zubovou stierkou na zadnú stranu dosky a na podklad systémom čerstvý do čerstvého.

    Priložiť a pritlačiť dosku smerom odspodu.

    Vyrovnať vyrovnávacou laťou.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Zakresliť požadované rozmery na dosku.

    Zarezať pílou dierovkou alebo ručnou okružnou pílou. Rezné hrany v prípade potreby obrúsiť rašpľou alebo pilníkom.

    Rezné hrany v prípade potreby obrúsiť rašplou alebo pilníkom.

    Vyhýbať sa krížovým škáram (spojom).

    Dbať na celoplošné prilepenie.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Jigsaw / Cutter
   • Odlamovací nôž a pilka

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free / close containers
   • V suchu a bez prístupu mrazu.

  • Spotreba
   • 2 panels/m²
   • 2 dosky/m2

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Likvidujte podľa platných predpisov.