• Power Protect P 25 / P 40 [eco]
  eco
  Product

  Č. výrobku 026201

  Power Protect P 25/P 40 [eco]

  Tepelnoizolačná doska na ekologicky udržateľnú sanáciu plesní

  Informácie o výrobku

  Hodnota AW 41,82 kg/(m²h0,5)
  Reakcia na oheň B-s1, d0
  Porozita ≤ 94 Vol.%
  w80 0,0047 m³/m³
  Difúzia vodnej pary µ 6,1
  wsat 0,9427 m³/m³
  Tepelná vodivosť λ dry 0,05 W/(m∙k)
  Objemová hmostnosť Cca 152 kg/m³

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors
  • Sanácie a prevencia vzniku plesní v budovách
  • Vytvorenie minimálnej hygienickej tepelnej ochrany stavebných materiálov
  • Zlepšenie mikroklimatických podmienok v miestnosti vďaka zvýšenej teplote na povrchu stien.

  Vlastnosti

  • Chráni životné prostredie a zdravie, obdržala značku Modrý anjel (Blauer Engel)
  • Paropriepustný
  • Kapilárne aktívny (nasiakavý)
  • Tepelne izolačné, lambda 0,05 W/(m·K)
  • Bráni vzniku plesní
  • Reakcia na oheň: eurotrieda B-s1,d0
  • Nízka montážna výška
  • Jednoduché spracovanie
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť pevný, čistý a bezprašný.

    Podklad musí byť rovný.

   • Prípravné práce

    Vyrovnanie silne nerovných podkladov - vyplnenie škár a vyrovnanie plôch pomocou SP Levell.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Naneste materiál zvislo na podklad pomocou zúbkovaného hladidla .

    Zatlačte na dosku / panel odspodu.

    Je nutné dosiahnuť celoplošné prilepenie.

    V případe potreby vyrovnajte nerovnosti povrchu <8 mm pomocou PP Fix.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Zakresliť požadované rozmery na dosku.

    Rezať nožom na koberce alebo kmitacou pílou

    Rezné hrany v prípade potreby obrúsiť rašplou alebo pilníkom.

    Dosky osadzujte odspodu.

    Vyhýbať sa krížovým škáram (spojom).

    Dbať na správne umiestnenie povrchu dosky (označenie ,,front side,, musí byť po aplikácii viditeľné).

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free
   • Pri skladování v chlade, suchu a chránené pred mrazom je trvanlivosť neobmedzená.

  • Spotreba
   • 1.4 panels / m²
   • Cca 1,4 dosky /m²

  • Všeobecné upozornenia
   • Typický zápach po inštalácii počas fázy schnutia vrchnej omietky.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Likvidujte podľa platných predpisov.