• Color SA plus
 • Color SA plus
  • Color SA plus
  • Color SA plus

  Č. výrobku 298413

  Color SA plus

  Kvalitná, nízkoemisná farba na vnútorné steny s mikrostriebrom pôsobiacim ako ochrana filmu proti napadnutiu plesňami

  Odtieň: biely (weiß) | 2984
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Spojivo Čisté akrylové spojivo
  Hustota (20 °C) Cca 1,15 kg/l
  Viskozita Vhodný na spracovanie

  V zreagovanom stave

  Odtieň Biely
  Stupeň lesku Nevýrazný mat

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on walls indoors and ceilings
  • Povrchy ohrozené plesňou, napr. v obytných priestoroch, školách, kanceláriách, hoteloch, gastronomických prevádzkach a wellness zariadeniach
  • Vrchný náter na minerálne nátery stien, omietky, sadrokartónové dosky (GKP), tapety z drevotriesky a sklenenej tkaniny, pevne priľnavé staré nátery
  • V priestoroch s pobytom osôb so zvýšenou citlivosťou (deti, alergici)

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Priepustný pre vodnú paru
  • Trvanlivý, odolný voči oteru (trieda oteru za mokra 2 podľa DIN EN 13300)
  • Vysoká krycia schopnosť (trieda 2 podľa DIN EN 13300)
  • Stupeň lesku: matný
  • Bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Musí byť nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlín (okrem mikrotrhlín).

    Stavebne technické vady, ako napr. tepelné mosty, sa musia odstrániť.

    Musí sa zabrániť tvorbe kondenzátu.

   • Prípravné práce

    Povrchovú pleseň bez zbytku odstrániť výrobkom Remmers Schimmel-Stop (č. výr. 0693).

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 8 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller
   • Podmienky pri spracovaní

    Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +8 °C až do max. +25 °C

   • Materiál dôkladne premiešajte.

    Nanášať na plochu vhodným náradím.

    Materiál aplikovať vždy v dvoch pracovných krokoch

    Prestoj medzi pracovnými krokmi musí byť minimálne 8 hodín.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Prvý náter je možné riediť pridaním až 5 % vody.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / By roller
   • Štetec, plochý štetec, plyšový valček, stropná kefa

   • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

    Striekance ihneď vyčistit vodou

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 150 ml / m² per layer applied
   • Cca 0,15 l/m² na jeden náter (v závislosti od stavu podkladu).

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.