• PUR Deco Color New
 • PUR Deco Color New
 • PUR Deco Color New
 • PUR Deco Color New
 • PUR Deco Color New
  • PUR Deco Color New
  • PUR Deco Color New
  • PUR Deco Color New
  • PUR Deco Color New
  • PUR Deco Color New

  Č. výrobku 667411

  PUR Deco Color

  Dekoratívna stierka

  Odtieň: špeciálne odtiene od 10 kg | 6674

  Informácie o výrobku

  Zložka A

  Hustota (20 °C) 1,44 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 8200 mPa s

  Zložka B

  Hustota (20 °C) 1,13 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 2500 mPa s

  Zmes

  Hustota (20 °C) 1,31 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 4800 mPa s

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • Dekoratívna podlahová stierka
  • Dvojfarebná technológia

  Vlastnosti

  • Redukuje nárazy zvuku
  • Farebná stálosť
  • Mechanicky zaťažiteľný
  • Statické prekrytie trhlín
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť nosný, tvarovo stály, pevný, nesmie obsahovať voľné častice, prach, oleje, mazivá, odery gumy, ani iné separačné látky.

    Podklad musí byť suchý.

    Prídržnosť podkladu musí byť v priemere najmenej 1,5 N/mm² (najnižšia prípustná hodnota 1,0 N/mm²), pevnosť v tlaku najmenej 25 N/mm².

    Pre cementové podklady je nevyhnutné použiť Remmers epoxidovú penetráciu alebo záškrab.

    Vhodným základom je Epoxy ST 100, Epoxy GL 100, Epoxy Primer PF Nový a Epoxy FAS 100. Ďalšie vrstvy sa musia aplikovať do 24 hodín, inak sa musí vykonať dôkladné zbrúsenie.

    Podrobné informácie nájdete v aktuálnom technickom liste príslušného výrobku.

  • Príprava
   • Mixing ratio comp. A 75.5 : comp. B 24.5
   • Mixing time 3 min
   • Kombinované balenie

    Do základnej hmoty (zložka A) sa naleje bez zvyšku tvrdidlo (zložka B).

    Potom zmes premiešajte pomalobežným elektrickým miešadlom ( cca 300 - 400 otáčok za minútu).

    Namiešanú zmes prelejte do inej čistej nádoby a znovu dôkladne premiešajte.

    Nutné miešať minimálne po dobu 3 minút.

    Vytváranie pruhov poukazuje na nedostatočné miešanie.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 12 °C max. 30 °C
   • Mortar cover / Self-levelling coating / Apply standing
   • Pot life 30 min
   • Vyššie teploty uvedené doby všeobecne skracujú, nižšie ich predlžujú.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar cover / Self-levelling coating / Apply standing
   • Zubové hladítko, zubová stierka, hladítko, vhodné miešacie zariadenie

   • GR_B_2

    Náradie a akékoľvek znečistenie ihneď a za čerstva vyčistite prípravkom V 101.

    Pri čistení dodržovať zásady BOZP a zohľadniť likvidáciu podľa platných smerníc.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Viď príklady použitia

  • Príklady použitia
   • Nanášanie

    Materiál sa nanesie na pripravený povrch vhodnými prostriedkami, ako napr. hladidlom, zubovým hladidlom alebo zubovou rakľou.

    Uvedené približné množstvo spotreby sa vzťahuje na hladké a zarovnané podklady.

    Spotreba závisí na podklade, teplotných podmienkach, požadovanej hrúbke a požadovanom vzhľade.

    Min. 2,0 kg / m² spojiva
    Min. 3,0 kg / m² spojiva u techniky dvoch farieb

  • Všeobecné upozornenia
   • Všetky vyššie uvedené hodnoty a spotreby boli stanovené v laboratórnych podmienkach
    (+20 °C). Pri stavebných podmienkach sa môžu niektoré hodnoty mierne líšiť.

    U dvojfarebného systému je celkový vzhľad podlahy do značnej miery určovaný remeselným spracovaním a prevažujúcimi stavebnými podmienkami na mieste.

    Každá podlaha je tým pádom jedinečná a nie je reprodukovateľná.

    Podmienky na stavbe a remeselné spracovanie sa môžu líšiť od podmienok pri výrobe vzoriek!

    Na povrch aplikujte bezpodmienečne pečatiacu vrstvu za použitia vhodných produktov Remmers.

    Pre súvislé plochy je nutné použiť rovnakú výrobnú šaržu, predídete tak prípadným rozdielom vo farbe, lesku alebo štruktúre finálneho povrchu.

    Opravy na povrchu a napojovanie na existujúce plochy spôsobia viditeľný prechod vo vzhľade a štruktúre.

    Mechanické zaťaženie brúsením vedie k vzniku stôp opotrebenia.

    Vhodný pre pojazd vozidiel s gumovými pneumatikami, nie je vhodný pre namáhanie polyamidovými alebo kovovými kolesami vozidiel, ani pre dynamické bodové zaťažovanie.

    V kancelárskych pracoviskách, sa odporúča podloženie polykarbonátovými rohožami.

    Ďalšie pokyny pre spracovanie, systémové skladby a starostlivosť o uvedené produkty sú uvedené v aktuálnych technických listoch a v systémových odporúčaniach Remmers.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Iba pre profesionálne využitie!

    Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.