• Selectmix 01/03

  Č. výrobku 440525

  Selectmix 01/03

  Ohňom sušený kremičitý piesok

  Informácie o výrobku

  Forma Pevný
  Zrnitosť Cca 0,09 - 0,25 mm
  Špecifická hmotnosť zrna 2,65 g/cm³

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • Plnivo pre vhodné systémy Remmers

  Vlastnosti

  • Umytý
  • Ohňom sušený
  • Spracovanie
   • Použitie, stupeň plnenia a spracovania sú určené aplikáciou a systémom tužidla pre živicu

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Pri skladovaní v suchu je trvanlivosť neobmedzená.

  • Spotreba
   • V závislosti na použití (pozri technický list príslušného spojiva).

  • Všeobecné upozornenia
   • Max. plnenie závisí na použitom spojive, hrúbke vrstvy a stavebných podmienkach.

    Ďalšie pokyny pre spracovanie, systémové skladby a starostlivosť o uvedené produkty sú uvedené v aktuálnych technických listoch a v systémových odporúčaniach Remmers.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Iba pre profesionálne využitie!

    Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, zachádzaní a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste.