• AddMix 01
 • AddMix 01
  • AddMix 01
  • AddMix 01

  Č. výrobku 627825

  AddMix 01

  Prísada do plastmalty

  Informácie o výrobku

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • Prísada do syntetickej živice bez rozpúšťadiel

  Vlastnosti

  • Zvíšenie pevnosti v tlaku
  • Zvíšenie pevnosti v ťahu pri ohybe
  • Znižuje objem pórov
  • Uľahčuje zhutnenie a vyhladenie
  • Spracovanie
   • Použitie, stupeň plnenia a spracovania sú určené aplikáciou a systémom tužidla pre živicu

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Pri skladovaní v suchu je trvanlivosť neobmedzená.

  • Spotreba
   • V závislosti od spôsobu použitia približne 10 % hmotnosti plniva

  • Všeobecné upozornenia
   • Ďalšie pokyny pre spracovanie, systémové skladby a starostlivosť o uvedené produkty sú uvedené v aktuálnych technických listoch a v systémových odporúčaniach Remmers.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Iba pre profesionálne využitie!

    Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, zachádzaní a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste.