• Add 250

  Č. výrobku 627183

  Add 250

  Polymérny granulát

  Informácie o výrobku

  Zrnitosť Cca 0,25 mm
  Špecifická hmotnosť zrna 1,1 g/cm³

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • Polymérny granulát pre protišmykovú úpravu pečatiacich náterov

  Vlastnosti

  • Farebne neutrálny
  • Ľahko sa mieša
  • Spracovanie
   • Finálnu zmes spracovávajte podľa špecifikácií príslušného pečatiaceho náteru.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Pri skladovaní v suchu je trvanlivosť neomedzená.

  • Spotreba
   • Až 0,05 kg na 1 kg spojiva

  • Všeobecné upozornenia
   • Granulát je vhodný iba pre hrúbku jednej vrstvy <200 μm.

    Ďalšie pokyny pre spracovanie, systémové skladby a starostlivosť o uvedené produkty sú uvedené v aktuálnych technických listoch a v systémových odporúčaniach Remmers.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Iba pre profesionálne využitie!

    Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, zachádzaní a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste.