Č. výrobku 667325

  ESD Streumittel Grob (SIC 04)

  Tvrdý vodivý materiál

  Varianta
  6673 | ESD Streumittel Grob (SIC 04)
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Forma Pevný
  Zrnitosť Cca 0,6 - 1,0 mm
  Špecifická hmotnosť zrna 3,2 g/cm³

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • Vsypový materiál v systémoch Remmers

  Vlastnosti

  • Elektricky vodivý.
  • Bez prachu.
  • Odolný proti oderu
  • Zrnitosť: 0,6 - 1,0 mm
  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Pri skladovaní v suchu je trvanlivosť neobmedzená.

  • Príklady použitia
   • Príklady použitia

    Sýto a rovnomerne zasypte do ešte čerstvej stierky Remmers.

    Po vytvrdnutí odstráňte prebytok, ktorý nie je naviazaný.

    Cca 4 - 6 kg/m² vrátane prebytku

  • Všeobecné upozornenia
   • Pri rôznej zrnitosti sa rovnaké farebné odtiene nevyhnutne odlišujú.

    Ďalšie pokyny pre spracovanie, systémové skladby a starostlivosť o uvedené produkty sú uvedené v aktuálnych technických listoch a v systémových odporúčaniach Remmers.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Iba pre profesionálne využitie!

    Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, zachádzaní a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste.