• Antihygro

  Č. výrobku 061605

  Antihygro

  Ochranný prostriedok na báze vody na prírodné horniny s ílovým tmelom, ktorý znižuje vlhké napúčanie

  Informácie o výrobku

  Hustota (20 °C) Cca 1,0 g/cm³
  Farba bezfarebný
  Zápach neutrálny
  Obsah aktívnej látky 0,2 Mol/l

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Prírodný kameň s ílovou minerálnou štruktúrou
  • Zmiernenie procesov zvetrávania spôsobených minerálnými ílmi.

  Vlastnosti

  • Redukuje hygrické napúčanie
  • Zníženie rýchlosti napúčania
  • Nehydrofóbny
  • Bez zvýšenia pevnosti
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť savý, čistý, bezprašný a suchý.

   • Prípravné práce

    Nevyhnutné očistenie povrchu, ako aj tryskanie studenou a horúcou vodou, čistenie parou, by malo byť prevedené čo najšetrnejšie. Silné znečistenie by malo byť odstránené jemným otryskaním systémom Rotec, alebo čistiacimi produktami Remmers (napr. Clean FP, Clean AC basic, Clean WR)

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 8 °C max. 25 °C
   • By brush / Low pressure spraying
   • Impregnačný prostriedok nanášajte beztlakovým polievaním dosýta (zabráňte rozprašovaniu), aby po povrchu stavebného materiálu stekal 30 - 50 cm dlhý film kvapaliny..

    Každý úsek polievajte vo vodorovných serpentínach odspodu nahor.

    Postup niekoľkokrát (min. dvakrát) opakujte, kým podklad saje.

    Povrchy, ktoré neumožňujú aplikáciu postrekom, by sa mali vždy ošetrovať dobre namočeným štetcom.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Čerstvo ošetrené plochy chráňte pred nárazovým dažďom, vetrom, slnečným žiarením a pred kondenzáciou vody.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / Low pressure spraying
   • Nízkotlakové nekorodujúce dopravné a striekacie zariadenie, čerpadlá kvapalín, štetec, štetka

   • Pracovné nástroje musia byť suché a čisté.

    Po práci a pred dlhšou prestávkou nástroje vyšistite vodou

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

    Otvorené balenia čo najrýchlejšie spracujte.

  • Spotreba
   • Depending on the application / m²
   • Vrstvený pieskovec: 1,0 - 4,5 l/m²
    Farebný pieskovec: 0,3 - 2,5 l/m²
    Tufy: 1,0 - 6,0 l/m²
    Tehla: 0,2 - 3,0 l/m²

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Podmienkou optimálnej funkcie je správna spotreba; tá je závislá vždy na porozite a vlhkosti podkladu.

    Zvyšky predchádzajúcich čistení (napr. zmáčadlá, vosky) môžu negatívne ovplyvňovať účinok prostriedku a musia preto byť úplne odstránené.

    Vysoká zásaditosť môže negatívne ovplyvniť účinnosť.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.