• Fill RZ Historic

  Č. výrobku 056405

  Fill RZ Historic

  Minerálna tmeliaca a štuková omietka na báze románskeho cementu.

  Odtieň:
  sivo-béžová (prirodzená farba grau-beige (Eigenfarbe) | 0564
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v tlaku ( 28 d) ≥ 6,0 N/mm²
  Hustota čerstvej maltovej zmesi Cca 1,9 kg/dm³
  Zrnitosť ≤ 0,3 mm
  Porozita ≤ 10 % objemu
  Hrúbka vrstvy Jedna vrstva 1 - 5 mm
  Sypná hmotnosť Cca 1,1 kg/dm³
  Zámesová voda 1,25 l/5 kg
  Trieda pevnosti v tlaku CS IV

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Opravy historických fasád
  • Minerálná tmeliaca omietka pre interiér a exteriér

  Vlastnosti

  • Pomalý vývoj pevnosti
  • Filcovateľný
  • Hr. vrstvy jednovrstvovo 1-5 mm
  • Prírodne hydraulické vápno, cez 150 rokov nepoužívané. Vyrábané pod názvami románsky cement alebo románske vápno. Tradičná výroba v šachtových peciach pri nízkej teplote výpale palaeozoického vápenca a ílu.
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Podklad vopred navlhčite.

    Silne nasiakavé podklady ošetrite penetráciou Primer Hydro F.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application
   • Kontaktná vrstva

    Výrobok naniesť vhodným náradím ako kontaktnú vrstvu.

     

    Hmotu je možné nanášať v ľubovoľnej hrúbke

    Naťahujte do hladka vhodným náradím.

    Následné spracovanie povrchu vykonať po zatuhnutí.

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

    Vlasové trhliny a zmršťovacie trhliny nie sú vadou, pretože neovplyvňujú vlastnosti.

    Susediace plochy spracujte materiálom z rovnakej šarže.

    Medzi jednotlivými šaržami môže byť nepatrný farebný rozdiel.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application
   • Miešadlo, murárska lyžica, hladidlo, špachtla, plstené hladidlo

   • Pracovné nástroje pred stuhnutím malty umyte vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 6 months
   • Suché, neotvorené originálne balenie, 6 mesiacov.

  • Spotreba
   • 1.5 kg / mm thick layer / m²
   • Cca 1,5 kg/m²/mm hr. vrstvy

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

    Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!

    Farebný odtieň dosiahnutý po vyschnutí a vytvrdnutí je závislý na podmienkach okolia a metóde spracovania. Preto začerstva uhladená plocha vyzerá svetlejšia, než hrubá alebo neskôr uhladená plocha. Rôzne zrnitosti rovnakého materiálu môžu viesť k odchýlke v odtieni. Podklady, ktoré sú zvlhčované zozadu, môžu viesť k zmene farebného odtieňa.

    Alkalické spojivo môže rozpúšťať neželezné kovy.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.