©

Sanačná omietka

Trvalé špeciálne omietky v prospech stavby

Stavby sa menia. Postupom času sa na fasádach usádzajú nečistoty a škodliviny zo vzduchu. Do materiálu preniká vlhkosť. Keď je potom čas na renováciu, fasády sa síce čistia, ale to väčšinou nestačí.

V priebehu rokov sa vytvorili soli, ktoré odolávajú čisteniu. Ak sa omietky v takýchto prípadoch obnovia, jadrová a vrchná omietka by sa mali vyhotoviť tak, aby podľa možnosti tento potenciál poškodenia dokázali zvládať natrvalo.

Úlohou systémov sanačných omietok je zabezpečiť suchý povrch omietky bez výkvetu počas dlhého časového obdobia a dlhodobú ochranu muriva tým, že soli sa uložia v omietke, čím sa odstránia z muriva.

Na dosiahnutie tohto pôsobia systémy sanačných omietok dvomi spôsobmi.

  • Sanačné omietky sú nastavené vodoodpudivo, ale pritom sú vysokodifúzne otvorené. To vedie k presunu roviny odparovania z povrchu do prierezu omietky.
  • Jadrové/základné omietky preberajú funkciu ukladacej vrstvy. Vlhkosť s rozpustenými soľami má penetrovať v kvapalnej podobe
    a soli sa pri spätnej difúzii cez sanačnú omietku majú zadržať v jadrovej omietke.

Optimálne vhodné a osvedčené sú systémy sanačných omietok Remmers. Trvalo vodoodpudivá, a pritom vysokodifúzne otvorená sanačná omietka umožňuje vysušenie muriva, soli však zadrží, aby nedošlo k výkvetu. Ak je výskyt solí vysoký, vyrovnanie podkladu sa môže vykonať (pórovitou) základnou omietkou, ktorá soliam umožní kryštalizovať bez toho, aby pritom spôsobili škody. Za použitia kompresnej omietky Remmers Kompressenputz sa alternatívne môže naniesť skutočná odvlhčovacia omietka, ktorá je difúzne otvorená a kapilárne aktívna. Tá zabezpečuje trvalú reguláciu vlhkosti a s vyše 60 % objemom pórov ponúka dostatok miesta na ukladanie solí.

Princíp účinku jednovrstvovej sanačnej omietky

Presunutie roviny odparovania vlhkosti nachádzajúcej sa v murive z povrchu omietky do vrstvy omietky. Sanačné omietky sú vodoodpudivé a súčasne vysokodifúzne.

Princíp účinku dvojvrstvového systému sanačných omietok

Ukladanie solí prichádzajúcich z muriva bez poškodenia omietky. Základná omietka nie je vodoodpudivá, aby sa do nej mohli presúvať soli a s vyše 50 % objemom pórov ponúka dostatok miesta na bezpečné uloženie solí.

Princíp účinku kompresnej omietky

Na rozdiel od sanačnej omietky sa tu v prospech odvlhčovania a odsoľovania vynechá vodoodpudivé nastavenie. Omietka má ešte väčší objem pórov na uskladnenie, príp. presun čo najväčšieho množstva solí a vlhkosti a ich rýchle a efektívne odovzdanie do vzduchu.

Sanačné omietky

Našlo sa 3 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 040120

Podkladová a porézna jadrová omietka, absorbujúca soli, so zníženou alkalitou podľa WTA

Č. výrobku 040220

Sanačná omietka pre vlhké a zasolené murivo podľa WTA

Č. výrobku 041620

Sanačná omietka pre vlhké a zasolené murivo podľa WTA so zvýšenou odolnosťou proti síranom.