• Arte Mundit
  • Arte Mundit

  Č. výrobku 22202518

  Arte Mundit

  Bezrozpúšťadlová, filmotvorná peelingová pasta na odstraňovanie prachu, sadzí a iných nečistôt bez použitia vody

  Informácie o výrobku

  Hustota (20 °C) Zložka A: 0,94 g/ml Zložka B: 1,05 - 1,20 g/ml v závislosti od typu
  Hodnota pH (20 °C) Zložka A: cca 10,0 v závislosti od typu
  Zložka B: 10,0 - 11,0 v závislosti od typu

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls/ceilings indoors
  • For professional users only
  • Citlivé a vysokokvalitné interiéry
  • Povrchové znečistenie štuku, prírodného kameňa, mramoru, betónu, tehál, omietok, sadrových plastík, lešteného dreva a syntetických stavebných materiálov
  • Typ 1
   Fyzikálne čistenie ľahko priľnavých nečistôt
  • Typ 2
   Špeciálny čistiaci prostriedok na mramor
  • Typ 3
   Fyzikálne a chemické čistenie pri bežnom znečistení
  • Typ 5
   Najmä na čistenie zvyškov po požiari
  • Pre profesionálne použitie

  Vlastnosti

  • Čistí samočinne s hĺbkovým účinkom
  • Vytvára film a viaže nečistoty
  • Čistenie bez prachu bez dodatočného pridania vody
  • Neobsahuje rozpúšťadlá
  • S komplexotvornou prísadou, prispôsobiteľnou podkladu a znečisteniu
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad, ktorý sa má čistiť
    musí byť suchý a zbavený prachu a
    voľných usadenín.

   • Prípravné práce

    Podklad dôkldne vyčistiť vhodným nástrojom

    Na určenie účinnosti čistenia sa vytvorí skúšobná plocha.

    Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • By brush / By roller / Filling knife / Airless/airmix spraying
   • Drying time: can be worked over after 24 h
   • Materiál dobre premiešajte vhodným náradím.

    V prípade potreby zložku B dôkladne premiešajte.

    Naneste na celý povrch podkladu pomocou vhodného náradia.

    Materiál nanášajte po celom povrchu ručne alebo Airless striekaním.

    Kontúry a fazety sa dôkladne vyplnia materiálom.

    Po 24 hodinách a úplnom zaschnutí odstráňte fóliu tak, že ju stiahnete čo najviac rovnomerným ťahom.

    Vyčistené povrchy môžete znovu vyčistiť vlhkou hubkou alebo stredne tvrdou kefou (nylonové štetiny).

    Použite čo najmenej vody.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Pri strojovom spracovaní kontaktujte Remmers Technické poradenstvo.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / By roller / Filling knife / Airless/airmix spraying
   • Štetec, valček z jahňacej kože, špachtľa a hladidlo

    Airless striekacie prístroje

    Odporúčajú sa nástroje z nehrdzavejúcej ocele alebo plastu

    Pracovné náradie ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V neotvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom trvanlivosť min. 12 mesiacov (zložka A) alebo min. 24 mesiacov (zložka B).

  • Spotreba
   • Depending on the application / m²
   • Cca 1,0 kg/m² pri rovnom povrchu
    Cca 1,0 - 3,0 kg/m² pri silne štruktúrovanom povrchu

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Uvedené pomery miešania sa musia starostlivo dodržiavať.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

    V prípade kontaminácie materiál po použití zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.