• Traffic Film Remover

  Č. výrobku 067105

  Clean SL

  Povrchovo aktívny roztok na odstraňovanie nečistôt, špiny, prachu, oleja a mastnoty.

  LANG_VARIANTE
  0671 | Clean SL
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Výzor Číry roztok
  Hustota (20 °C) 1,00 kg/l
  Hodnota pH (20 °C) Cca 11,5
  Cca 10 %

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls indoors and outdoors
  • Odstraňovanie nečistôt, chrást, prachu, oleja a masných usadenín.
  • Minerálne podklady.
  • Podlahy a steny

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Vysoká čistiaca schopnosť.
  • Mimoriadne výdatný koncentrát
  • Znížená penivosť
  • Ručné a strojové spracovanie
  • Biologicky odbúrateľný
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Prípravné práce

    Hrubé znečistenie odstrániť mechanicky.

    Podklad pred čistením navlhčiť.

    V závislosti od intenzity znečistenia zrieďte roztok v pomere 1:5 - 1:20.

    Na určenie účinnosti čistenia sa vytvorí skúšobná plocha.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Scrub brush / Scrubber / High pressure cleaner
   • Podmienky pri spracovaní

    Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C

   • Roztok nariedený podľa odhadnutého znečistenia naniesť vhodným nástrojom.

    Materiál zapracujte pomocou kefy alebo kartáča.

    pri spracovaní vysokotlakovým čističom použiť cca 0,5% roztok do nádržky.

    Dôkladne opláchnuť.

    Čistiaci prostriedok musí byť bezozvyšku odstránený

    Predchádzajúci krok prípadne zopakovať.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Záväzné predpisy sa musia dodržať.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Scrub brush / Scrubber / High pressure cleaner
   • Kartáč, kefa, vysokotlakový čistič, parný čistič

   • Pracovné nástroje ihneď po použití vyčistite vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • V uzavretých originálnych obaloch, skladované v chlade a nad bodom mrazu min. 36 mesiacov.

  • Spotreba
   • Total application/absorption rate 10 ml - 50 ml Total / m²
   • Cca 0,01 - 0,05 l/m² v závislosti od znečistenia

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Zvyšky čističa môžu ovplyvniť následé možnosti impregnácie.

    Dbajte na aktuálne nariadenia a zákonné predpisy

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.