• Tex 4.8/100 and Tex 4.8/25
 • Tex 4.8/100 and Tex 4.8/25
  • Tex 4.8/100 and Tex 4.8/25
  • Tex 4.8/100 and Tex 4.8/25

  Č. výrobku 418302

  Tex 4,8/100

  Armovacia sieťka vyrobená zo sklotextilných vlákien potiahnutá polymérnymi plastmi

  Informácie o výrobku

  Veľkosť oka 4,8 x 5,1 mm
  Plošná hmotnosť Min. 75 g/m²
  Pevnosť v ťahu reťazca 1000 N/cm
  Pevnosť v ťahu tkaniva 950 N/ cm

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls indoors and outdoors
  • Výstužná vložka pre plastom modifikované bitúmenové hrubovrstvé nátery (PMBC)
  • Výstužná vložka pre flexibilné polymérom modifikované hrubovrstvé nátery (FPD)

  Vlastnosti

  • Odolný proti koreňom rastlín
  • Odolný proti alkáliám
  • Spracovanie
   • Tkaninu vtlačte do náterovej hmoty po celej ploche.

    Oblasť prekrytia v pozdĺžnom a priečnom smere ≥ 10 cm.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Shelf-life 24 months
   • Skladovanie vo vzpriamenej polohe a v suchu v pôvodnom obale, minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

  • Spotreba
   • Total application rate approx. 1.1 m² / m²
   • Cca 1,1 m²/m² Tex 4,8/100

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Likvidujte podľa platných predpisov.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.